Omsorg och stöd

 

voo_intro2.png

 

Gemensamt för välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter är att människan sätts i centrum. Arbetet utgår från varje individs olika behov där den enskilde ska bemötas med respekt från de anställda. Handläggningen ska vara rättssäker och tillförsäkra den enskilde de insatser man har behov av.


Nyheter och meddelanden

Publicerad 2019-01-08

Vård och omsorg byter namn till välfärd och arbetsmarknad

Från och med årsskiftet genomför vi en omorganisation som innebär att vård- och omsorgsnämnden och dess förvaltning byter namn till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden respektive välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen. Den nya organisationen införs på prov och ska utvärderas 2020.


Publicerad 2018-09-21

Anhörigcirkel för föräldrar som har vuxna barn i behov av stöd

Under höst och vinterhalvåret 2018 kommer Åmåls kommun bjuda in föräldrar som har vuxna barn i behov av stöd till en anhörigcirkel. Läs mer under sidan Anhörigstöd.


KONTAKTINFORMATION

Förvaltningschef
Jan-Erik Samuelsson
Telefon 0532-171 17
E-post: jan-erik.samuelsson@amal.se

Besöksadress
Kungsgatan 26

Postadress
Välfärd och arbetsmarknad
Box 62
662 22 Åmål

Vård- och omsorg tar tacksamt emot synpunkter på sin verksamhet!

Vi tar tacksamt emot synpunkter på vår verksamhet!

Blankett för orosanmälan barn
Länk till blankett orosanmälan barn pdf (pdf 1,2 MB)

Blankett för anmälan vuxen
Länk till blankett för anmälan vuxen pdf (pdf 77 KB)

Sidan uppdaterades 2019-01-03

Synpunkter på sidan?