Omsorg och stöd

Gemensamt för välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter är att människan sätts i centrum. Arbetet utgår från varje individs olika behov där den enskilde ska bemötas med respekt från de anställda. Handläggningen ska vara rättssäker och tillförsäkra den enskilde de insatser man har behov av.

KONTAKTINFORMATION

Förvaltningschef
Helena Wretman
Telefon 0532-173 00
E-post: Helena.wretman@amal.se

Besöksadress
Kyrkogatan 2 (Norrtull)

Postadress
Välfärd och arbetsmarknad
Box 62
662 22 Åmål

Vård- och omsorg tar tacksamt emot synpunkter på sin verksamhet!

Vi tar tacksamt emot synpunkter på vår verksamhet!

Blankett för orosanmälan barn
Blankett för orosanmälan barn pdf (pdf 1,2 MB)

Blankett för anmälan vuxen
Blankett för anmälan vuxen pdf (pdf 77 KB)
Blankett för anmälan/information på annat sätt
Blankett för anmälan information på annat sätt pdf (pdf 89 KB)

Sidan uppdaterades 2023-02-17

Synpunkter på sidan?