Omsorg och stöd

 

voo_intro2.png

 

Gemensamt för vård och omsorgs verksamheter är att människan sätts i centrum. Arbetet utgår från varje individs olika behov där den enskilde ska bemötas med respekt från de anställda. Handläggningen ska vara rättssäker och tillförsäkra den enskilde de insatser man har behov av.


Nyheter och meddelanden

Publicerad 2018-09-21

Anhörigcirkel för föräldrar som har vuxna barn i behov av stöd

Under höst och vinter halvåret 2018 kommer Åmåls kommun bjuda in föräldrar som har vuxna barn i behov av stöd till en anhörigcirkel. Läs mer under sidan Anhörigstöd.


Publicerad 2016-08-16

Nya taxor och avgifter från 1 juli 2016

Den 1 juli 2016 ändrades socialtjänstlagen och avgiftstaket (maxtaxan) höjs för insatser som hemtjänst, hemsjukvård, korttidsboende och särskilt boende.
Förändringen innebär för år 2016 en höjning från 1 772 kronor per månad till 1 991 kronor per månad. Avgiftsfria insatser, insatser utanför maxtaxan och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) berörs inte av förändringen.


KONTAKTINFORMATION

Förvaltningschef
Jan-Erik Samuelsson
Telefon 0532-171 17
E-post: jan-erik.samuelsson@amal.se

Besöksadress
Kungsgatan 26

Postadress
Vård- och omsorg
Box 62
662 22 Åmål

Vård- och omsorg tar tacksamt emot synpunkter på sin verksamhet!

Vi tar tacksamt emot synpunkter på vår verksamhet!

Blankett för orosanmälan barn
Länk till blankett orosanmälan barn pdf (pdf 1,2 MB)

Blankett för anmälan vuxen
Länk till blankett för anmälan vuxen pdf (pdf 77 KB)

Sidan uppdaterades 2018-10-22

Synpunkter på sidan?