Information om Covid-19, läs mer här.

Omsorg och stöd

Gemensamt för välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter är att människan sätts i centrum. Arbetet utgår från varje individs olika behov där den enskilde ska bemötas med respekt från de anställda. Handläggningen ska vara rättssäker och tillförsäkra den enskilde de insatser man har behov av.


Meddelanden

Publicerad 2019-02-12

Säkrare vård med digital signering

För att öka patientsäkerheten i samband med hälso- och sjukvårdsinsatser kommer Åmåls kommun inom hemtjänst, hemsjukvård och vård- och omsorgsboenden att byta ut handskrivna signeringslistor till digital signering. Arbetssättet ökar säkerheten  vid exempelvis hantering av läkemedel. Det nya arbetssättet innebär att när omvårdnadspersonalen har överlämnat medicin till en brukare signerar hen det direkt i
arbetstelefonen. Digital signering kommer att införas under våren 2019.

Jan-Erik Samuelsson              Anna-Karin Lindblom
Förvaltningschef                    Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Publicerad 2019-01-08

Vård och omsorg byter namn till välfärd och arbetsmarknad

Från och med årsskiftet genomför vi en omorganisation som innebär att vård- och omsorgsnämnden och dess förvaltning byter namn till välfärds- och arbetsmarknadsnämnden respektive välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen. Den nya organisationen införs på prov och ska utvärderas 2020.

KONTAKTINFORMATION

Förvaltningschef
Helena Wretman
Telefon 0532-173 00
E-post: Helena.wretman@amal.se

Besöksadress
Kyrkogatan 2 (Norrtull)

Postadress
Välfärd och arbetsmarknad
Box 62
662 22 Åmål

Vård- och omsorg tar tacksamt emot synpunkter på sin verksamhet!

Vi tar tacksamt emot synpunkter på vår verksamhet!

Blankett för orosanmälan barn
Blankett för orosanmälan barn pdf (pdf 1,2 MB)

Blankett för anmälan vuxen
Blankett för anmälan vuxen pdf (pdf 77 KB)

Sidan uppdaterades 2021-06-23

Synpunkter på sidan?