Information om Covid-19, läs mer här.

Information gällande Covid-19

Lämna en synpunkt till Åmåls kommun

Lämna en felanmälan till Åmåls kommun

Nyheter


Publicerad 2021-12-08

Då hämtas dina sopor under jul- och nyårshelgen 2021

JULHELGEN
Om du har ordinarie hämtdag 24 december så töms ditt kärl 23 december

NYÅRSHELGEN
Om du har ordinarie hämtdag 31 december så töms ditt kärl 30 december.

TRETTONDAGSHELGEN
Om du har ordinarie hämtdag 6 januari så töms ditt kärl 6 januari

Ställ ut kärlet senast 06:00 den aktuella tömningsdagen och låt det stå kvar tills det blir tömt.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR VI PÅ AVFALL-RENHÅLLNING!

Publicerad 2021-12-06

Goda råd för sänkt energiförbrukning

Den stränga kylan har medfört att elpriset är det högsta på många år. På Dalslands energikontor kan du gratis rådgivning för att sänka elförbrukningen. 

Publicerad 2021-12-01

Dalslands familjehemsenhet söker ett jourhem

Dalslands familjehemsenhet söker ett kontrakterat jourhem som har möjlighet att ta emot ett barn eller en ungdom mellan 7 och 18 år. Uppdraget kräver att en vuxen är hemma på heltid. Uppdraget ersätts genom arvode som utgår även när inget barn eller ungdom är placerad och en omkostnadsersättning som utgår vid placering. Det är nödvändigt att ha erfarenhet av att stötta barn och ungdomar i svåra situationer.

Vid intresse; kontakta enhetschef Anna Agdur, tel 0532-170 21, eller familjehemssekreterare Irene Ottosson, tel 0532-174 52.

Publicerad 2021-12-01

In Åmål - stöd till självständighet

IN Åmål är ett pågående projekt som främjar tredjelandsmedborgares etablering på arbetsmarknaden och tillgången på kompetent arbetskraft i Åmåls kommun. Verksamheten drivs på Ågården i centrala Åmål.  

Publicerad 2021-12-01

Dags att testa era brandvarnare

Den 1 december uppmärksammas Brandvarnardagen – en dag då allmänheten uppmanas att testa sina brandvarnare för att kontrollera att de fungerar. De vanligaste brandorsakerna i Sverige är glömd spis och soteld i skorsten och det finns en stark koppling mellan brandens utveckling och förekomsten av brandvarnare. På Brandskyddsföreningens hemsida finns goda råd om brandvarnare.


Var med och påverka