E-tjänster och blanketter

Lämna en synpunkt till Åmåls kommun

Lämna en felanmälan till Åmåls kommun

Nyheter


Publicerad 2023-09-20

Åmål klättrar igen - företagsklimatet i Sveriges kommuner

Svenskt näringsliv presenterade under onsdagen 20/9 enkätresultatet och rankingen från årets undersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner. Åmåls kommuns sammanfattande betyg 3,43 är den högsta nivån sedan 2008 och innebär en klättring med 31 platser, från 213 till 182.

Publicerad 2023-09-06

Driftstörningen i Edsleskog

Efter regnet och de efterföljande problemen med dricksvattnet i Edsleskog uppdaterar vi informationen på vår hemsida. På sidan kan du också anmäla dig för att får sms-utskick om driftstörningar inom Vatten och renhållning. 

Driftstörningar vatten- och renhållning - Åmåls kommun

Publicerad 2023-09-07

Bli en vintercyklist

Åmål och Säffle satsar på att fler ska upptäcka möjligheten att cykla året runt. Åmål har gått med i Västtrafiks projekt Bli en vintercyklist! Antagna till projektet bjuds på vinterdäck inklusive ett byte. Nu söker Västtrafik nya vintercyklister för perioden 1 december till 29 februari.

Publicerad 2023-08-27

Information från Vattenverket till boende i Edsleskog

Uppdaterad 12 september kl 11:30

Arbetet med att återställa till normal drift av vattenverket i Edsleskog pågår fortsatt. Vattnet levererat från verket skall fortsatt EJ drickas eller användas till matlagning. För dessa ändamål hämtas vatten från dricksvattentankar uppställda på Gullvivevägen och Pilgrimsvägen.
Mer information lämnas löpande via sms.
Har du inte registrerat dig för utskick av sms kan du göra det genom att anmäla dig på denna sida:
https://www.amal.se/teknisk-service/information-via-sms/

VA-enheten kontaktas via kundservice teknik-fritid på tel: 0533-68 17 50.
Utanför kontorstid via SOS Alarm på tel: 054-83 06 90.


Uppdaterat 30/8 kl 07:39
Från vattenverket: Arbetet med att återställa normal drift av vattenverket i Edsleskog pågår. Vattnet skall fortsatt EJ drickas eller användas till matlagning. För dessa ändamål hämtas vatten från dricksvattentankar uppställda på Gullvivevägen och Pilgrimsvägen. Mer information lämnas löpande via aktuell informationskanal. VA-verket kontaktas via kundtjänst på tel: 0533-68 17 50. Utanför kontorstid via SOS Alarm på tel: 054-83 06 90.


Uppdaterat 27/8 kl 19:23
Från Vattenverket: Vattenleveransen från vattenverket kommer nu att återupptas. Vattnet skall EJ användas för konsumtion eller matlagning. Upplevs vattnet klart när ni spolar i kallvattenkranen kan det användas till dusch, är vattnet missfärgat används det enbart till WC-stolen. Rent dricksvatten kommer fortsatt finnas på tidigare aviserade platser. VA-verket kontaktas via SOS Alarm på tel 054-83 06 90.


Uppdaterat 27/8 kl 10:02
Från Vattenverket:
Efter gårdagens regn är dricksvattnet förorenat av regn och översvämnings vatten. Vattnet skall inte användas utan föregående kokning. Vattentankar kommer att placeras ut på Vitsippevägen och vid gångtunneln under 164. Vattnet kan tillfälligt stängas av i rengöringsprocessen av vattenverket. Kokningsrekommendationen gäller tills ny information skickas ut.

Evenemang


Åmåls julmarknad 3 december

Åmål Handel drar ihop till en av Västsveriges största julmarknader!

Läs mer här!Var med och påverka