Information om Covid-19, läs mer här.

Information gällande Covid-19

Lämna en synpunkt till Åmåls kommun

Lämna en felanmälan till Åmåls kommun

Nyheter


Publicerad 2022-01-20

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

I dagarna skicka en enkät ut till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende. Resultaten är viktiga för kommunens arbete med kvaliteten inom äldreomsorgen.

Publicerad 2022-01-20

Kontakta äldreboendet före besök

Vi ser gärna att ni besöker era nära och kära på våra boende enheter och vår korttidsverksamhet. Vi vill dock uppmana er att kontakta enheten innan besök och att ni är få till antalet. Viktigt att ni följer anvisningar från personalen, bland annat att ni bär munskydd och visir i de allmänna lokalerna samt begränsar besöket till lägenheten. Givetvis skall ni vara fria från förkylningssymptom när ni besöker oss. Stort tack till er alla för visad förståelse i dessa pandemitider.

Publicerad 2022-01-19

Kommunens diarium finns nu på hemsidan

Nu finns Åmåls kommuns diarium tillgängligt här på hemsida. I diariet hittar du de olika nämndernas och förvaltningarnas skrivelser, kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll. Här finns handlingar från och med 2022. Du kan även finna några äldre ärenden då det lagts till nya handlingar i ärendet eller om de ska behandlas politiskt. Även kallelser till kommunfullmäktiges och nämndernas sammanträden och protokoll kan du söka efter i diariet. Länk till diarium handling och protokoll.

Publicerad 2022-01-19

Vaccinationsdag med drop-in i bollhallen på lördag 22 januari

Nu på lördag 22 januari kommer vårdcentralen Medpro Clinic att finnas i bollhallen vid Karlbergsgymnasiet mellan kl.10:00-14:00 för att erbjuda drop-in-vaccination. Läs mer som detta på Medpros hemsida:
https://medpro.se/nyheter/den-stora-vaccinationsdagen-22-januari

Publicerad 2022-01-18

Kommunen begär aldrig bank-id vid kundundersökning

I samband med ett telefonsamtal på måndagen till ett särskilt boende i kommunen blev personen ombedd att gradera kvaliteten på servicen efter samtalet. Personen blev anmodad att betygsätta samtalet genom att ange sitt bank-id, men valde då att avsluta samtalet.

Kommunen begär aldrig bank-id i samband med en kundundersökning.  


Var med och påverka