E-tjänster och blanketter

Lämna en synpunkt till Åmåls kommun

Lämna en felanmälan till Åmåls kommun

Nyheter


Publicerad 2023-05-29

Eldningsförbud i Åmåls kommun från 31 maj kl 10:00

Det är just nu mycket torrt i skog och mark. Räddningschefen har därför fattat beslut om eldningsförbud i Bengtsfors och Åmåls kommuner från och med 31 maj 2023 kl 10:00. Förbudet gäller fram tills att förbudet upphävs.

Eldningsförbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, och annan bränning med fasta bränslen i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Fasta bränslen kan vara till exempel: ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar.

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordingställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

Undvik att grilla om du är osäker på om faran är liten för antändning och spridning. 

krisinformation.se och Eldningsförbud (msb.se) finns mer information om vad som gäller vid eldningsförbud

Har du frågor om eldning är du välkommen att kontakta räddningstjänsten på tel. 0532- 172 90. 

Publicerad 2023-05-23

Åmåls företagsklimat fortsatt uppåt

Åmåls företagsklimat fortsätter att klättra. Det visar enkätresultatet för det lokala företagsklimatet som Svenskt Näringsliv släppte idag 23 maj. 

Publicerad 2023-05-16

Samråd om detaljplan för Tjuke 1:3 m.fl

Kommunen vill härmed bjuda in kommuninvånare, myndigheter och andra som berörs av förslaget till samråd om detaljplan för att möjliggöra för ett särskilt boende inom fastigheten Tjuke 1:3. 

Publicerad 2023-05-15

Sophämtning och slamtömning torsdag 18 maj Kristi himmelsfärds dag

Information om din sophämtning och slamtömning torsdag 18 maj Kristi himmelsfärds dag. 

  • Har du sophämtning 18 maj ställer du ut ditt kärl en dag tidigare och låter kärlet stå kvar tills det är tömt. (I Provinstidningen Dalsland står andra uppgifter. Det korrekta är att ställa ut kärlet en dag tidigare än din ordinarie tömning.)
  • Kom ihåg att ställa ut ditt kärl senast klockan 06:00 på tömningsdagen.
  • Gäller ditt ärende akut slamtömning denna dag kan du ringa Ragn-Sells journummer 070-927 25 55.
Publicerad 2023-05-15

Räddningstjänsten uppmanar till försiktighet vid eldning

Räddningstjänsten uppmanar till extra försiktighet vid eldning utomhus eftersom det är så torrt i skog och mark. Brandrisken är hög och det torra vädret väntas fortsätta de närmaste dagarna. Det råder för närvarande inget eldningsförbud.


Var med och påverka