E-tjänster och blanketter

Lämna en synpunkt till Åmåls kommun

Lämna en felanmälan till Åmåls kommun

Nyheter


Publicerad 2023-02-02

Åmåls Kommunfastigheter AB bjuder in till anbudsgivning för totalentreprenad

Åmåls Kommunfastigheter AB söker en totalentreprenör för byte luftbehandlingsaggregat TA 1, SEM Norra, ÅMÅL

Förfrågningsunderlag finns att hämta på www.tendsign.com

Anbudet skall vara lämnat senast 2023-03-02

Vid eventuella frågor kontaktas:

Patrick Johanson
Driftansvarig
Åmåls Kommunfastigheter AB

Tel: 0532-77 71 10
E-post: patrick.johanson@amal.se

Publicerad 2023-02-02

Tyck till om förlaget på nya översiktsplan

Åmåls kommun har tagit fram ett förslag på en ny översiktsplan som går ut på granskning 19 januari till 31 mars 2023. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Välkommen till:

 • Tösse 6 februari, i föreningslokalen hos Tösse IF
 • Ånimskog 7 februari, kl 10:00 - 11:30 i Ånimskogs bygdegård.
 • Ånimskog 8 februari, kl 17:00 - 19:00 i Ånimskogs bygdegård.
 • Mo 9 februari, kl 17:00 - 19:00 i Mo bygdegård.
 • Mo 10 februari, kl 10:00-11:30 i Mo bygdegård.
 • Edsleskog 15 februari, i Edsleskogs prästgård.
 • Fengersfors 16 februari, i Folkets hus.
 • Åmål 21 februari, i kommunfullmäktigesalen (päronsalen) vån 2, stadshuset

Tider: klockan 10:00-11:30 och 17:00-19:00 på samtliga orter om inget annat anges.

På Åmåls bibliotek finns det en utställning över förslaget till översiktsplan som är öppen under hela granskningsperioden. Samhällsbyggnadsenheten bjuder på fika i samband med mötena.

Du kan läsa mer om arbetet med ny översiktsplan.

Publicerad 2023-01-31

Vattenverket genomför inventering av dagvattenanslutningar

Under perioden vecka 6 till 10 kommer vattenverket i samarbete med företaget Pollex att utföra inventering av dagvattenanslutningar längs gator som ansluter till Fryxellsgatan och Odengatan i Åmål. För de fastigheter som berörs är det bra att fylla på era vattenlås för att motverka att röken tränger in i fastigheten. Röken är helt ofarlig. Meddelande kommer att gå ut till berörda fastighetsägare i respektive område inför åtgärder via sms alternativt via brevlådor. Vid frågor kan ni vattenverket via kundtjänst på telefon 0533-68 17 50.

Med vänlig hälsning
Vattenverket

 

Publicerad 2023-01-30

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

Publicerad 2023-01-30

Möjlighet för föreningar att ta emot feriepraktikanter

Nu har ni som förening möjlighet att ta emot feriepraktikanter under sommaren 2023. Kommunen står för ersättning och försäkring till praktikanterna. ni står för arbetsuppgifter och handledning. En praktikplats är 76 timmar. Period 1 är vecka 25-28, period 2 är vecka 29-32. Period och arbetstider går också att anpassa efter er arbetsplats.

Vill ni ta emot praktikanter eller veta mer, maila till ferie.praktik@amal.se eller ring till 0532-17006

EvenemangVar med och påverka