Nyheter


Publicerad 2019-07-15

Trafikmätning på Östby miljöstation

Under perioden 1 augusti till 31 oktober 2019 kommer en trafik- och besöksmätning att göras vid infarten till återvinningscentralen på Östby miljöstation.


Publicerad 2019-07-15

Översvämningar av fastigheter i Åmål

Ett flertal fastigheter i Åmål drabbades under gårdagen av källaröversvämning i samband med mycket kraftig nederbörd. Personal från räddningstjänsten samt kommunens tekniska enheter jobbade intensivt under kvällen med att avhjälpa situationen.

Samtliga fastighetsägare uppmanas att kontrollera sina fastigheter i syfte att identifiera om vatten trängt in. Befinner man sig ej på plats bör närstående kontaktas för denna kontroll.

I det fall fastigheten konstaterats ha översvämmats kontaktas VA-enheten via kundtjänst på tel. 0533-68 17 50. Vidare ska så fort som möjligt ert försäkringsbolag kontaktas för att anmäla eventuell skada.

Personal från kommunens VA-enhet kommer nu att kontakta varje fastighetsägare som rapporterat att deras fastighet drabbats av översvämning i syfte att genomföra en orsaksutredning. Orsaksutredningen har till syfte att bekräfta om VA- och gatuanläggningen är korrekt utformad och uppfyller gällande dimensioneringskrav. Vidare avses utredningen ligga till grund för identifiering av ytterligare skyddsåtgärder för att minimera risken för att motsvarande skada ska inträffa igen.

Mer information om översvämningar


Publicerad 2019-07-09

Förändring av läsårstider 2019/2020

Med anledning av utbildning för alla pedagoger i grundskola, gymnasieskola och särskola är lovdagen den 8 januari 2020 flyttad till 30 september 2019.

Läsårstider 2019/2020 pdf (pdf 394 KB)


Publicerad 2019-06-27

Gällande antagning till Karlbergsgymnasiet

Till alla blivande elever på Karlbergsgymnasiet och vårdnadshavare.
I dagarna har många av er fått brev från antagningen Fyrbodal där det står att ni är antagna och kallade till upprop i augusti i någon annan kommun än där ni sökt i 1:a hand. Kom då ihåg att Karlbergsgymnasiet visserligen ligger i Fyrbodal, men att antagningen till Karlberg går via antagningskansliet i Karlstad.
Ni som vet att ni sökt Karlbergsgymnasiet måste logga in på https://varmland.ist-asp.com/Varmland/Default.asp… 
med det lösenord du fick via brev från antagningskansliet i Karlstad för att få besked om du kommit in på programmet du sökt.

Vi har pratat med flera elever som sökt till Karlbergsgymnasiet och som förvirrats av informationen i brevet från Fyrbodal. Vi ber er därför att logga in på http://gyansokan.se/dexter.html eller om vidare frågor uppstår kontakta studie-och yrkesvägledare Ann-Christin Hard tel.nr 0532-17249, ann-christin.hard@amal.se (t.o.m v. 28) eller via mail till verksamhetschef Mats Aronsson (mats.aronsson@amal.se) eller rektor Jonathan Lindström (jonathan.lindstrom@amal.se)


Publicerad 2019-06-26

Psalmstig på Kungsberget

Åmåls kommun håller på att utveckla Kungsberget till en levande mötesplats dit alla Åmålsbor och besökare ska känna sig välkomna och låta sig inspireras av den vackra miljön och utsikten.
Vi började med en medborgardialog 2016 där alla fick komma till tals via kommunens Facebook och hemsida, digital förslagslåda, vykort samt utställning. Detta har legat till grund för de insatser som gjorts som stadsodlingslådor, färgglada fågelholkar, hängmattor, entréskyltar, informationsskyltar, pergola med klängrosor och belysning, bokskåp, solstolar och i höst planeras renovering av stentrappan.

Vi arbetar efter ett gestaltningsförslag och i början av hösten kommer det att föras en dialog med Åmåls Missionsförsamling gällande de religiösa budskapen. Kungsberget är kommunal mark och en allmän plats öppen för alla.

När det gäller nedmonteringen av skyltarna har det tyvärr blivit en kommunikationsmiss från vår sida. Vi ber om ursäkt och på grund av missförståndet kommer skyltarna att sättas tillbaka i väntan på möte mellan Åmåls kommun och Åmåls Missionsförsamling där vi tillsammans kommer att hitta en bra lösning för båda parter.

Michael Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande
Ulrika Abrahamsson, centrumutvecklare


Publicerad 2019-06-19

Ny tobakslag 1 juli 2019

Den juli 2019 börjar en ny tobakslag att gälla. Bland annat införs tillståndsplikt i detaljhandeln vid försäljning till konsument och det är kommunen som ansvarar för hanteringen.Evenemang


2019-07-26

Bokdagar

I sommar är det dags för den 19:e upplagan av Bokdagar i Dalsland. Årets författarlista består av spännande och aktuella författare där några besöker oss för första gången och andra kommer på kärt återbesök. Gemensam nämnare för alla framträdanden och samtal – hög kvalitet! 
Läs mer

2019-07-27

Veteransbilsrally

Veteranbilsrally. Servering, start och mål vid Åmåls djuphamn.

Läs mer


2019-08-02

Hamnkalaset

Välkommen till Hamnkalaset, en fest för hela familjen med musik, mat och aktiviteter. I år kan ni bland annat se Eric Saade, Petra Marklund och Augustifamiljen.

Läs mer


Var med och påverka