E-tjänster och blanketter

Lämna en synpunkt till Åmåls kommun

Lämna en felanmälan till Åmåls kommun

Nyheter


Publicerad 2023-03-21

Störningar hos Västtrafik påverkar sjukrese-, färdtjänst- och skoltaxiresenärer

Västtrafik meddelar att det är tekniska störningar som påverkar sjukrese-, färdtjänst- och skoltaxiresenärer, främst i Fyrbodal och Göteborgsregionen.

Läs mer om störningsläget på Västtrafiks hemsida https://www.vasttrafik.se/

Publicerad 2023-03-20

Samråd om detaljplan för del av Åmål 4:1, intill rastplatsen

Den 8 mars 2023, KS § 72, beslutade kommunstyrelsen att godkänna samrådshandlingar samt att rubricerad plan kan sändas ut på samråd enligt PBL (plan- och bygglagen, 2010:900) 5 kap 11 §.

Samrådstiden är 23 mars – 20 april 2023 och planförslaget med tillhörande handlingar finns tillgängliga på:

Synpunkter på detaljplanen ska lämnas skriftligen senast den 20 april 2023 och de kan lämnas på följande sätt:

  • Via brev: Åmåls kommun, Samhällsbyggnadsenheten, Box 62, 662 22 Åmål.
  • Via e-post: bygg.miljo@amal.se

Det kommer även hållas ett möte om detaljplanen och dess innehåll för allmänheten måndagen den 3 april kl. 17:00 i KF-salen i stadshuset (Kungsgatan 26).

Publicerad 2023-03-15

Vänertinget 2023 hålls i Åmål

Vi hälsar drygt 150 gäster varmt välkomna till Åmål och årets upplaga av Vänertinget. Det är en årlig tvådagars konferens som turnerar runt vårt vackra innanhav och tar upp viktiga Vänerfrågor för alla som bor och verkar vid Vänern. I år är det Åmåls tur att vara värd. I år handlar Vänertinget mycket om hållbarhetsfrågor: hållbar vattenreglering, hållbart fiske, hållbar besöksnäring och hållbar Vänersjöfart. Vänertinget pågår 16-17 mars.

Publicerad 2023-03-01

Ansökan för kulturföreningar är öppen

Nu går det att ansökan om verksamhetsbidrag för kulturföreningar för 2023. Ansökningar kan endast göras via vår e-ansökan. Vi behöver ha ansökan tillsammans med bilagor senast 31 mars 2023.

Publicerad 2023-02-24

SJ återinför tidigt pendlartåg till Åmål

En glad nyhet för alla tågresenärer, pendlare och företag. Den 1 mars återinför SJ tåg 350 med avgångstid 05:14 från Göteborg som anländer i Åmål 06:40 och Karlstad 07:44. 

Evenemang


Kulturskolans vårkonsert 26 mars

Kom och lyssna på en massa härlig musik med Åmål Concert Band!

Läs mer här!Var med och påverka