Nyheter


Publicerad 2018-03-07

Det estetiska programmet på Karlbergsgymnasiet läggs inte ned

Provinstidningens rubrik den 24 februari om att estetiska programmet på Karlbergsgymnasiet läggs ned stämmer inte. Vi vill med anledning av detta göra ett förtydligande. Estetiska programmet på Karlbergsgymnasiet läggs inte ned. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om programutbud för Karlbergsgymnasiet för läsåret 2018/2019. I beslutet görs ingen antagning av elever vid det estetiska programmet med anledning av för få sökande vid sista ansökningsdatum. Beslutet innebär inte att det estetiska programmet läggs ned utan enbart att ingen antagning görs hösten 2018. Det estetiska programmet kommer att finnas med som sökbart program vid ansökan inför läsåret 2019/2020.


Publicerad 2018-02-23

Svar på insändaren "Det grusas för lite i Åmål"

En insändarskribent har synpunkter på sandningen på gator i Åmål. Gatuchefen svarar på kritiken och förklarar vilka delar kommunen ansvarar för när det gäller vinterväghållningen.


Publicerad 2018-02-22

Renovering av vattentornet i Tösse

Vattentornet i Tösse kommer under våren 2018 att genomgå en omfattande renovering. Renoveringsarbetet kommer att inledas vecka 11 (12 mars) och planeras vara klart i maj.

Renoveringsarbetet inklusive ledningsomläggningen i Tornvägen medför att det kommer att bli en provisorisk vattendistribution från och med slutet av februari. 

Läs mer om renoveringsarbetet i TösseEvenemang


2018-03-25

Malte Hallqvist - Leka livet

Malte Hallqvist nya föreställning Leka livet handlar om vår anatomi, manlighet och okända diagnoser. Men i all humor finns även ett budskap.

Läs mer


2018-03-30

Långfredagsdrama "The Nail"

I påsk framförs ”The Nail” ett Långfredagsdrama i Tösse Kyrka. Dramat är baserat på den engelska biskopen Stephen Cottrells bok ”The Nail”. Det är en rad berättelser som beskriver påskens budskap genom olika personer kring Jesus.

Läs mer


Var med och påverka