Lämna en synpunkt till Åmåls kommun

Bildlänk felanmälan

Bildlänk jobba hos oss


Nyheter


Publicerad 2020-09-11

3 100 ton grus lastas i djuphamnen

Åmålsföretaget Euro Sand lastar idag fredag 3 100 ton grus på fartyget Wilson dagenham för vidaretransport till Danmark. Gruset kommer från Euro Sands stenbrott i Tösse. Båten är 89 meter lång och 13,4 meter bred. Under flera veckor lastas 2-3 båtar per vecka ut från hamnen för leverans till Danmark, Tyskland och Stockholm.


Publicerad 2020-09-10

Beslut om uppsägning

Majoriteten av kommunstyrelsen i Åmåls kommun har idag beslutat att säga upp kommundirektör Anders Sandén med omedelbar verkan.

- Vi har gjort en helhetsbedömning av Anders Sandéns förutsättningar att leda kommunens arbete framåt och kommit fram till att det behövs ett nytt ledarskap.
Det förtroende som krävs i rollen som kommundirektör saknas, säger Michael Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Anders Sandén rekryterades till Åmål i maj 2019.

Parterna har gjort en överenskommelse om ett avgångsvederlag om 16 månadslöner, som kommunstyrelsens beslut befäst.

Oppositionen deltog inte i beslutet.

Processen med att rekrytera en ny kommundirektör inleds omedelbart och leds av personalchef Per Ljungberg. Politisk rekryteringsgrupp är kommunstyrelsens arbetsutskotts ordinarie ledamöter samt en representant från Sd.

Jan-Erik Samuelsson, idag biträdande kommundirektör, går tills vidare in som tillförordnad kommundirektör.

För mer information, kontakta Kristoffer Ljung, Näringslivs- och kommunikationschef.
kristoffer.ljung@amal.se
0532-174 48

Publicerad 2020-09-08

Ökad trafiksäkerhet på Drottninggatan

Under perioderna 9-11 september samt 16-18 september stängs Drottninggatan av i korsningen Torvaldsgatan på grund av arbete med förhöjt övergångsställe.

Trafiken leds under avstängningsperioderna om via Sofiagatan och Centralgatan.


Publicerad 2020-08-31

Vägavstängning vid Östra Åsen förlängs

Avstängningen av gång- och cykelbana från Östra Åsen under E45 kommer att förlängas preliminärt till den 7 september. Gång- och cykelvägen är avstängd på grund av arbetet med en ny dagvattenledning.


Publicerad 2020-08-25

Skydda en mormor

Det du gör påverkar fler personer än dig själv! Se filmen Skydda en mormor från Västra Götalands län om hur du kan hjälpa till att minska spridningen av covid-19.


Var med och påverka