Lämna en synpunkt till Åmåls kommun

Bildlänk felanmälan

Bildlänk jobba hos oss


Nyheter


Publicerad 2020-01-23

Rösparksskolan blir byggarbetsplats

Bygglovet för skolbyggnaden Nya Rösparksskolan är överklagat, vilket gör att planeringen för rivning och byggnation måste ändras utifrån den ursprungliga planeringen.


Publicerad 2020-01-21

Göteborg filmfestival i Åmål

I år är Saga Åmål filmårskommun och partner till Göteborg Film Festival. Det innebär att vi kommer att erbjuda delar av festivalens program och utbud här i Åmål!


Publicerad 2020-01-20

Åtta tågturer och enklare biljetthantering

Tågtrafiken på sträckan Karlstad- Göteborg kommer att förbättras och få åtta avgångar. Det spelar ingen roll om du köpt biljetten av SJ, Västtrafik eller Värmlandstrafik när du reser mellan städerna.


Publicerad 2020-01-17

Nytt bygglov för Nya Rösparksskolan

Styrelsen för Åmåls kommunfastigheter AB  har beslutat att dra tillbaka det överklagade bygglovet för Nya Rösparksskolan och lämna in en ny bygglovsansökan.


Publicerad 2020-01-17

Bidrag enskilda vägar

Ansökan om bidrag till enskilda vägar inom Säffle och Åmåls kommuner avseende år 2019 ska vara oss tillhanda senast 2020-03-15.

Till ansökan skall utdrag ur räkenskaper av- seende årskostnader för väghållning bifogas. Kostnaderna skall vara styrkta med faktura-kopior. Alternativt kan vägföreningensrevisor intyga uppgifternas riktighet. Har väghållaren själv utfört underhållsarbetet måste utförlig kostnadsspecifikation bifogas ansökan.

Har vägföreningen organisationsnummer skall detta anges.

För att ansökan ska vara komplett måste bankkonto/-giro eller plusgiro anges.

Blanketter finns på: www.amal.se och www.saffle.se samt i receptionen på förvaltningsbyggnaden Norrtull, Åmål och på Järnvägsgatan 9, Säffle.

Eventuella frågor ställer Du till: Maria Olsen tel. 0533-68 17 60, [email protected] eller Gunnar Ericson tel. 0533-68 17 56 (finns att nå på onsdagar), [email protected].Evenemang


2020-01-24

Göteborg Film Festival i Åmål

I år är Saga Åmål filmårskommun och partner till Göteborg Film Festival och kommer erbjuda delar av festivalens program och utbud här i Åmål!

Läs mer om evenemanget


2020-04-18

Vårmarknad

Det är återigen dags för vårmarknad i Åmål. Hela centrum fylls av knallar, föreningar och mycket folk. 

Var med och påverka