Nyheter


Publicerad 2019-03-19

Åmål kan bli nominerad till tävlingen Årets stadskärna

Den senaste tiden har vi jobbat med en ansökan för att Åmåls återigen ska utnämnas till årets stadskärna. Den 26 mars kommer juryn till Åmål för ett besök och vi hoppas förstås kunna visa upp ett rent och snyggt centrum. Inför besöket kommer teknik och fritid därför att tidigarelägga sandupptagningen på Kungsgatan. Den 29 mars utses tre nominerade platser till årets stadskärna.


Publicerad 2019-03-08

Telefonförsäljning gällande rengöring av im- och ventilationskanaler

Enligt uppgift ringer ett företag just nu runt till villaägare i Åmåls kommun för att sälja rengöring av im- och ventilationskanaler. Som fastighetsägare är du fri att köpa de tjänster du vill, men räddningstjänsten vill tydliggöra att det inte föreligger något lagkrav att rengöra och rensa imkanaler och frånluftsventilation i privata bostäder.

Rengöring av imkanaler i bostäder är inget lagstadgat krav. Det är upp till fastighetsägaren att besluta om och när rengöring ska göras.

Sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och tillhörande rökkanaler i villor och lägenheter är däremot ett krav enligt lagen om skydd mot olyckor. Sådan får endast genomföras av företag som arbetar på uppdrag av kommunen. I Åmåls kommun utförs sotning och brandskyddskontroll av Sotning och Ventilation i Säffle-Åmål AB.

De aviserar aldrig per telefon utan endast via brev.

Regelbunden rengöring av imkanaler kan vara bra och kan minska risken för brandspridning till imkanal, vid brand på spis. En stor del av rengöringen kan man utföra själv enligt instruktionerna för den egna anläggningen.

Ordförklaring

Imkanal = ventilationskanalen som går från köksfläkten


Publicerad 2019-03-06

Örnässkogen gallras för att främja bokskogen

Vi har en jättefin bokskog i Åmål? Alla som brukar ta promenader i Örnässkogen i området bakom gamla kyrkogården och bort till Furuhällsområdet vet var den ligger. Nu vill vi göra den vackra bokskogen ännu mer framträdande och inbjudande. För att gynna bokträdsbeståndet kommer en gallring att ske. Det handlar om ett 25-tal tallar som tas ner. Några av tallkronorna växter tätt ikapp med bokträdens kronor och är ett hinder för dessa. Gallringen kommer att ske under april. Vi kommer att informera närmare här och på hemsidan när vi vet vilka datum som gäller.


Publicerad 2019-02-22

Foto, ledarskapsutbildning och ekonomiredovisning på näringslivsfrukost

Idag anordnade vi en näringslivsfrukost på Åmåls stadshotellet. Inbjudna föreläsare den här gången var Svenhage Consulting, Fotograf Martin Gustavsson och Schullström ekonomitjänst. Maria, Martin och Marielle presenterade sig själva och sina företag. Stort tack till er, övriga deltagare och till Åmåls Stadshotell. Läs gärna mer om företagen på deras hemsidor: https://www.svenhageconsulting.se/
https://www.schullstromekonomi.se/
http://www.fotomartin.se/Evenemang


2019-03-24

Historisk utflykt i Fröskog

Historisk utflykt i Fröskog med små berättelser efter vägen. 

Läs mer


2019-03-30

Vapen & Ammunition hyllar Kent

Gruppen Vapen & Ammunition - en hyllning till Kent. I vinter och rusk värmer inget bättre än en stor dos Kent-musik. 
Läs mer


2019-03-30

Barnloppis

Stor barnloppis i två dagar. Välkomna till Fengersfors Folket hus. 
Läs mer


Var med och påverka