Barn och utbildning

På våra hemsidor hittar du information om hur du kontaktar oss, vilka verksamheter vi bedriver och hur de styrs.
Vi vill gärna veta om du saknar information eller om du har synpunkter på den information som presenteras.

 

Läsårstider

Till vårdnadshavare och elever 

Med anledning av att Västtrafik inte kör linjetrafik den 5 juni barn- och utbildningsförvaltningen för att säkerställa antalet skoldagar för eleverna tvingats att göra förändringar i läsårstiderna för våren 2023. Har du/ni frågor, kontakta skolledningen på den skola som ditt barn går på.


Se läsårstider här >>

Nyheter och meddelanden

Publicerad 2022-11-17

Fritids på Södra skolan får ändrade lokaler

Det har under förberedelse inför Hkk-sal på Södra skolan upptäckts högre nivåer av fukt i fritidslokalerna. ÅKAB behöver undersöka vidare och åtgärda. För att de ska kunna göra det, utrymmer vi lokalerna den 23 november 2022. Fritids kommer att ha sina lokaler på tredje våningen i grå byggnad, där man redan idag har pysselrum. Vi flyttar på förberedelseverksamheten och nyttjar även bildsalen vid behov, så att fritids får samlade lokaler för sin verksamhet.

De ”nya" lokalerna används resten av höstterminen och under vårterminen. När fukthalten i nuvarande lokaler är återställd till normala nivåer, är planen att de förbereds inför höstens hemkunskapsundervisning. Vilka lokaler som kommer att användas för fritids kommande läsår, återkommer vi till senare under våren, när pusslet är lagt.

/Skolledningen på Södra skolan

Publicerad 2022-11-18

Förändringar i läsårstiderna för våren 2023

Till vårdnadshavare och elever

 

Med anledning av att Västtrafik inte kör linjetrafik den 5 juni barn- och utbildningsförvaltningen för att säkerställa antalet skoldagar för eleverna tvingats att göra förändringar i läsårstiderna för våren 2023. Har du/ni frågor, kontakta skolledningen på den skola som ditt barn gå

KONTAKTINFORMATION

Linda Hjalmarsson-Fjeldstad (Vik)
Telefon: 0532-17127
E-post: linda.hjalmarsson-fjeldstad
@amal.se

Postadress: Barn och utbildning, box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Rutiner för klagomål

Åmåls kommun strävar hela tiden efter att förbättra sin verksamhet. Därför är vi tacksamma för alla frågor/synpunkter som kan hjälpa oss i förbättringsarbetet. Här nedan finns mer information om hur du går tillväga och en blankett där du fyller i dina klagomål eller förbättringsförslag som rör Barn- och utbildningsförvaltningens olika verksamheter. Blankett hantering av Klagomål pdf (pdf 1,3 MB)
Information om hantering av Klagomål pdf (pdf 444 KB)
Rutiner för klagomål som gäller vuxenutbildningen
Information om hantering av klagomål som gäller vuxenutbildningen pdf (pdf 130 KB)

Sidan uppdaterades 2022-11-18

Synpunkter på sidan?