Nyheter


Publicerad 2018-07-17

Skärpt eldningsförbud i Åmåls kommun/ Fire prohibition in Åmål’s municipality/Feuerverbot in Åmåls Gemeinde

Från och med onsdag den 18 juli 2018 kl 12.00 utökas eldningsförbudet i Åmåls kommun. Eldning utomhus är då bara tillåten i trädgårdsgrillar på din egen tomtmark (klotgrillar eller liknande som inte har kontakt med marken eller annat brännbart material). All annan användning av eld utomhus är förbjudet så länge eldningsförbud råder. Räddningschefen kan i enskilda fall besluta om undantag från eldningsförbudet.
Förbudets varaktighet
Beslutet gäller från och med 2018-07-18 kl. 12.00 och tills vidare.

Information om eldningsförbud föreligger eller inte meddelas på Åmåls kommuns hemsida www.amal.se

Information kan också fås via telefonsvarare på telefon 0532-174 00.


Fire prohibition in Åmål’s municipality

The restriction
Making a fire outdoors is prohibited due to the extreme drought. It is allowed to use only kettle barbecue or similar types of barbecues in own landmark, if they stand above ground level away from combustible material.
During the prohibition take caution while barbequing. Extinctions equipment should be within reach (e.g. water)

The restrictions duration
The prohibition started the 18th of July 2018 at 12:00 and is on until further notice.
Information whether the fire prohibition is active or not is notified on Åmål’s municipal webpage www.amal.se


Bild på arabisk text om eldningsförbud


Feuerverbot in Åmåls Gemeinde


Seit Mittwoch 18. Juli 2018 gilt, in Gemeinde Åmål, einer erweitere Feuerverbot. Feuer im Freien ist nur im Gartengrill auf eigenem Grundstück erlaubt (in einer Kugelgrill oder ähnliches der kein Kontakt mit dem Boden oder anderes brennbares Material hat). Allen anderen Feuerbenutzung im Freien ist während der Feuerverbotzeit verboten. Im Einzelfällen kann der Feuerwehrchef um einer Ausnahmezustand entscheiden.

Dauerzeit der Feuerverbot:
Das Feuerverbot gilt ab 18.07.2018 um 12:00 Uhr, und weiter in Zukunft.

Information bezüglich der Feuerverbot gibt’s auf den Internetseite www.amal.se

Weitere Information kann man auch via Anrufbeantworter erhalten. Tel: 0532 174 00


Publicerad 2018-07-18

Goda råd vid värmebölja

På 1177 Vårdguiden finns råd och tips för att klara av värmeböljan. 

Länk till 1177 Vårdguiden


Publicerad 2018-06-28

Klippning av vägkanter senareläggs på grund av stor brandrisk

På grund av den mycket torra väderleken med stor brandrisk har Räddningstjänsten tydligt rekommenderat oss att avstå från att klippa gräs och sly i vägslänter, sk dikesslåtter. Arbetet som utförs med slåtteraggregat med kätting medför stor risk för gnistbildning och därmed brand i den mycket torra vegetationen. Arbetet skulle ha startat i Åmål inom kort för att följas av Säffle men kommer därför att flyttas fram till dess att väderförutsättningarna blivit lämpliga.
Vi hoppas på er förståelse.

Mvh, Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål


Publicerad 2018-06-21

Industriledaren Carl Bennet kommer till Åmålsmöte

Carl Bennet kommer i september till ”HR event Åmål” och berättar om sina idéer. Det är personalenheten på Åmåls kommun som nu för andra året bjuder in folk som aktivt arbetar med personalansvar, rekrytering och HR.


Publicerad 2018-06-14

Vi gratulerar årets två utlandsstipendiater

Åmåls kommun fortsätter att dela ut internationella utbytesstipendier till Karlbergsgymnasiets elever. I år tilldelas stipendium till två elever varav en plats till Awapuni, Palmerstone North, Nya Zeeland samt en plats till ett kulturprogram i Carrara, Italien.


Publicerad 2018-06-12

Åmål väl förberedd inför sommarenEvenemang


2018-07-22

Visor & hästjazz, Grållegänget

Visor & Hästjazz med Grållegänget. 

Läs mer


2018-07-27

Diggiloo

Sommarens härligaste show kommer till Åmål! På scenen ser vi David Lindgren, Charlotte Perrelli, Ola Salo, Tommy Nilsson, Mariette, Kamferdrops, Mendez, Ida Redig, Christer Björkman och komikern Marika Carlsson. Självklart ackompanjerade av stort band, dansare och kör.
Läs mer


2018-07-27

Bokdagar

Under Bokdagar i Dalsland - Författardagarna står litteraturen i centrum. En lång rad av Sverige och Norderns största författare besöker Åmål.
Läs mer


Var med och påverka