Nyheter


Publicerad 2017-09-21

Förtydligande om färdtjänstlagarna och LSS

Med anledning av en insändare i lokaltidningen den 19 september vill vi göra ett förtydligande om vilka lagar som gäller för olika stöd. Hjälp- och stödinsatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har inte något att göra med möjligheten att få färdtjänst eller riksfärdtjänst. Det är två olika saker. Rätt att få färdtjänst eller riksfärdtjänst regleras i lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst.

Den som har ett stort och varaktigt funktionshinder och har behov av att resa till en annan ort i Sverige kan ansöka om riksfärdtjänst. För att kunna få riksfärdtjänst måste man uppfylla kraven i lagen om riksfärdtjänst.

Jan Andersson
Kommunikatör
Tel.173 61


Publicerad 2017-09-21

Informationsmöte om banteknikerutbildning

Vill du veta mer om hur det är att arbeta som bantekniker, om utbildningen och hur arbetsmarknaden ser ut? Vuxenutbildningen bjuder in till informationsmöte imorgon fredag 22 september kl 13.00 på Strömsbergsgatan 2. Det är skyltat vid vägen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Jennie Solvang på tel. 0532-174 43, eller e-post: jennie.solvang@amal.se. Välkommen!


Publicerad 2017-09-12

Återvinning i Ånimskog

Lördagen 23/9 mellan kl 10.00-14.00 finns möjlighet att som privatperson lämna farligt avfall till RenoNordens personal i Ånimskog. Platsen för denna insamling är vid den tidigare återvinningsstationen.

Välkommen med ditt avfall!


Publicerad 2017-09-12

Dags att nominera till Åmåls kommuns ledarstipendium

Nu är det dags att börja föreslå kandidater till Åmåls kommuns ledarstipendium 2017. Genom stipendiet vill kommunen uppmärksamma det goda ideella föreningsarbete som varje dag genomförs i kommunen. Ideella föreningar med säte i Åmåls kommun kan föreslå kandidater till ledarstipendiet. För att kunna få stipendiet ska föreningens kandidat ha tagit initiativ till god verksamhet och på ett förtjänstfullt sätt verkat inom föreningen. Förslag på kandidater ska skickas in senast 31 oktober.

Länk till blankett för ledarstipendium


Publicerad 2017-09-11

En idé- och innovationstävling

Har du en spännande idé som kan bli ett hållbart växande företag? En idé som du vill testa på en expertjury och få feedback? Är ni flera som kompletterar varandra och som vill arbeta tillsammans för att utveckla idéen till ett företag? Då är ni välkomna att enkelt beskriva er idé och göra er beredda att förklara den för en expertjury den 23 oktober på Innovatum i Trollhättan.


Publicerad 2017-09-06

Rapport efter granskning av förskolor och skolor i Åmåls kommun

Vid ett möte för allmänheten på Karlbergsgymnasiet 5 september 2017 presenterad konsultföretaget Sweco sin rapport efter granskning av förskolor och grundskolor i Åmåls kommun.

Läs merEvenemang


2017-10-07

Rydell & Quick

Rydell & Quick spelar på Restaurang Sjösidan i samband med Åmåls Sportklubbs 40-årsjubileum!

Läs mer


2017-10-12

Glenn Miller Orchestra

Orkesterledare Jan Slottenäs har för den här särskilda konserten valt att utöver flertalet hits också spela flera mindre kända låtar ur repertoaren, som totalt rymmer fler än 1.500 musikarrangemang.

Läs mer


Var med och påverka