Nyheter


Publicerad 2016-05-25

Invigning av naturreservatet Stora och Lilla Bräcke

Äntligen invigning! Förutsatt att beslutet om inrättande av det kommunala naturreservatet Stora och Lilla Bräcke vinner laga kraft planerar vi för invigning den 11 juni 2016, kl 11.00 vid Lilla Bräcke. Håll datumet fritt från måsten och invänta mer information på Åmåls kommuns hemsida www.amal.se.

Vi ser fram emot ert deltagande!
Miljöenheten, Åmåls kommun


Publicerad 2016-05-23

Viktigt uppmaning från renhållningen

På torsdag eftermiddagen, 19 maj, hämtades metallförpackningar av entreprenör från återvinningsstationen på Måkeberg. När avfallet lastades in i bilen skedde en explosion och det började brinna varpå chauffören tömde ut materialet på marken. Enligt räddningstjänsten var det troligtvis gas/sprayflaskor som exploderade när avfallet trycktes ihop i bilen. Renhållningen vill informera om att gasflaskor inte ska läggas behållaren för metallförpackningar. Sprayflaskor med innehåll som klassas som farligt avfall t.ex färg och andra kemikalier ska lämnas på Östby miljöstation.

Med vänlig hälsning

Veronica Carlsson Ulff

Renhållningschef Säffle-Åmål


Publicerad 2016-05-13

Tyck till om Kungsberget

Under perioden 16 maj till 31 maj genomför vi medborgardialogen Tyck om Kungsberget. Vi vill gärna ha in dina tankar och idéer kring utvecklingen av Kungsberget, som idag är en vacker och fridfull utsiktsplats över Åmål och Vänern.

Läs mer om medborgardialogen


Publicerad 2016-05-11

Synpunkter på sopning

VI får en del synpunkter på sopningen. Gatuenheten hälsar att sopning kvarstår i villakvarteren Kristineberg och Östra och Västra Åsen. Vi beräknar att sopningen ska vara färdig inom 7 arbetsdagar.


Publicerad 2016-05-11

Skolavslutningstider 2016

Skolavslutning Åmåls kommun fredag 10 juni:

Grundskolor och grundsärskola
Tösse skola kl 08.30 i Tösse kyrka
Kristinebergskolan kl 08.30 i Åmåls kyrka
Fengersfors skola kl 11.00 i Fröskogs kyrka
Rösparksskolan F-klass-åk 3 kl 10.00 i Åmåls kyrka
Rösparksskolan åk 4-6 kl 11.00 i Åmåls kyrka

Södra skolan
F-klass, åk 1 -2, 3a, FVA, grundsärskola kl 09.30 i Kulturmagasinet/Gamla kyrkan
3b, åk 4 - 6, FVB1 och FVB2 kl 10.30 i Kulturmagasinet/Gamla kyrkan

Gymnasieskola och gymnasiesärskola - STUDENT
Karlbergsgymnasiet kl 13.30


Publicerad 2016-05-09

Med anledning av händelse på Kristinebergskolan, omnämnd i artikel i PD 7 maj

Ansvarig rektor har gjort en polisanmälan avseende misstanke om sexuellt umgänge med minderårig utifrån information från vårdnadshavare till en minderårig elev vid Kristinebergskolan. Vid samma tillfälle gjordes även en anmälan till socialtjänsten. När en person är under femton år och misstanke finns om sexuellt umgänge är rubriceringen våldtäkt. Först när en åklagare öppnar en utredning blir anmälan offentlig, varför rapportering i media har kommit först nu för en händelse som hänt tidigare. Ansvarig rektor har haft och har kontinuerlig kontakt med polis, sociala myndigheter och vårdnadshavare i ärendet. För att inte störa polisutredningen har ingen information gått ut tidigare, annat än till elevens klassföreståndare.

Ansvarig rektor har tillsammans med övriga rektorer och delar av elevhälsan gjort den samlade bedömningen att det inte föreligger någon fara för övriga elever på Kristinebergskolan. Kristinebergskolans rektorer är medvetna om att ärendet diskuteras på sociala medier. Inga kommentarer kommer dock att ges i ärendet på sociala eller övriga medier. Kristinebergskolans fortsatta agerande i ärendet utgår ifrån resultatet av den pågående polisutredningen, vilken styrker eller avstyrker om brott har begåtts. Ansvarig rektor fortsätter att ha kontinuerlig kontakt med polis, sociala myndigheter och vårdnadshavare i ärendet.

Kristinebergskolans rektorer och elevhälsogrupp finns tillgängliga för elever, personal och vårdnadshavare under dagen och den kommande veckan för frågor.

Henrik Larsson
Rektor Kristinebergskolan
Tel 0532-172 67
henrik.larsson@amal.seEvenemang


2016-06-01

Musikskolans vårkonsert

Musikskolans vårkonsert i Kulturmagasinet. Kom och lyssna på musikskolans duktiga elever!

Läs mer


2016-06-06

Nationaldagsfirande

Välkommen till Nationaldagsfirande i Kulturparken! Musikskolan underhåller, traditionellt firande med högtidstal, välkomnande av nya svenska medborgare samt utdelning av årets kulturpris och kulturstipendium!

Läs mer


2016-07-01

Opera på Bruket

Opera på Bruket. Not Quiet Vokalensemble framför Med näbbar och käkben.

Läs mer


Var med och påverka