Nyheter


Publicerad 2017-08-14

Drop-in-rådgivning för er som vill starta eget

Du som funderar på att starta eget företag, själv eller tillsammans med andra, är välkommen på drop-in-rådgivning fredagen den 18 augusti på Stadshuset, Kungsgatan 26 i Åmål. Representanter från Nyföretagarcentrum Väst och Coompanion Väst finns på plats kl 10-12 och 13-15. Välkommen!
 
/Marianne Carlsson
Näringslivsutvecklare
Tel. 0532-170 26
E-post: marianne.carlsson@amal.se

Publicerad 2017-08-07

Skolstart tisdag 22 augusti

Höstterminen i de kommunala skolorna startar den tisdagen den 22 augusti. Klicka på länken för att se alla uppropstider.

Länk till uppropstider i kommunala skolor pdf (pdf 600 KB)

Publicerad 2017-08-17

Tyck till om Vänern

Vad tycker du om Vänern och hur ser du på Vänerns utveckling och framtid? Nu pågår ett varumärkesarbete för Vänern. Du som bor eller verkar vid Vänern har nu möjlighet att lämna synpunkter, tips och förslag som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Vänern är en unik plats som kräver en hållbar och långsiktig utveckling. Dina svar betyder mycket för det framtida arbetet.

Länk till enkäten


Publicerad 2017-08-14

Inbjudan till alla vårdnadshavare, invånare och övriga intresserade

Välkommen till informationsmöte den 5 september kl 18.30 i Karlbergsgymnasiets aula om framtidens skola f-klass till årskurs 6 i centralorten.

Då kommer konsultföretaget Sweco att presentera slutrapporten efter granskning av framtagna underlag med beräknade kostnader och samt analyser av nuvarande lokalers behov av ombyggnad och renovering av förskolor och grundskolor i Åmål.

Rapporten kommer under dagen den 5 september att presenteras för politiker och styrgruppen för skolans utveckling. Fortsatta dialogmöten med berörda politiker kring skolprocessen kommer att hållas vid senare tillfälle.

Bakgrund
Uppdraget till Sweco är att granska och komplettera befintliga underlag vad gäller grundskola inklusive förskoleklass samt kommunens förskolor. Uppdraget omfattar även en bedömning av förutsättningarna för en ombyggnation/renovering av befintlig byggnad på Rösparksskolan utifrån nuvarande status när det gäller miljö, konstruktion och energi, samt utifrån nuvarande myndighetskrav.

Metoder och beräkningar
Metoder och analyser till grund för rapporten har framförallt varit:

-Dokumentstudier av tidigare genomförda analyser, befolkningsprognoser m.m.
-Platsbesök (skolor och förskolor)
-Intervjuer och dialogmöten
-Ekonomiska beräkningar utifrån kommunens underlag
-Befolkningsprognos – barn/elevunderlag
-Trafiksituation utifrån genomförda trafikutredningar
-Underlag för Swecos kostnadsberäkningar
-Fördjupad analys - Rösparksskolan
-Ny grundskola F-3, samt 4-6 på Södra skolan i centralorten (inkl. särskola och fritidshem)
-Ny skola från Förskoleklass till årskurs 6 i centralorten
-Renovering/tillbyggnation av grundskola åk 7 – 9 inklusive särskola-Renovering/tillbyggnation av grundskola F- åk 6 inklusive fritidshem i Tösse
-Förskolelokaler i centralorten

Välkommen!


Publicerad 2017-08-17

Anders Danielsson ny landshövdning för Västra Götalands län

Regeringen har idag utsett Anders Danielsson till ny landshövding i Västra Götalands län.
- Jag ser som landshövding i Västra Götalands län fram emot att samverka med många viktiga aktörer, från kommuner och myndigheter till näringsliv och organisationer, säger Anders Danielsson.

Länk till länsstyrelsen för mer information om nya landshövdingen


Publicerad 2017-08-09

Eldningsförbudet upphävt

Med anledning av förändrade väderleksförhållanden och lägre brandriskvärden har räddningschefen i Åmåls kommun beslutat att från och med 9 augusti 2017 upphäva eldningsförbudet utomhus.

Länk till beslutet pdf (pdf 230 KB)Evenemang


2017-08-26

Glupsk på Dalsland

GLUPSK på Dalsland blandar hejdlöst mat, måltider, musik, konst och kultur!

Läs mer


2017-08-26

Vänerveckan

Ett evenemang för hela familjen att uppmärksamma livet i och runt Sveriges största insjö.

Läs mer


2017-09-07

Ljusfesten

Ljusfesten bjuder på tusentals marschaller, dans- och musikunderhållning, bildvisning, tävlingar, animationer, ljusinstallationer och stämningsfulla ljuspromenader

Läs mer


Var med och påverka