Nyheter


Publicerad 2016-08-26

Hur påverkar konsumtionen ditt liv?

Välkommen till en föreläsning av Tommy Svensson om kosten och hur den påverkar vår hälsa. Vad bör vi tänka på när vi handlar mat och hur kan vi tillaga varorna för att få det bästa resultatet? Föreläsningen hålls i Församlingshemmet torsdag 1 september kl.17.00-19.30.

Länk till inbjudan pdf (pdf 165 KB)

Publicerad 2016-08-26

Överförmyndaren har stängt för besök 1 september

Besökstiden hos överförmyndarenheten är inställd på grund av utbildning under torsdagen den 1 september 2016.

Publicerad 2016-08-26

Fakta om förskoleutredning

Barn- och utbildningsförvaltningen, Enheten Förskola, har fått i uppdrag att undersöka om det är möjligt att bygga om Kristinebergs förskola och ge plats för ytterligare en avdelning. Undersökningen ska också ge svar på om det är möjligt att utvidga tomtområdet vid Kristinebergs förskola med intill-liggande mark och ge plats för moduler med två avdelningar. Modulerna har barn- och utbildningsnämnden beslutat att de ska köpas, inte hyras. Det beslutet gäller oavsett placering.


Kommunens fastighetsbolag Åkab genomför flera olika undersökningar av Kristinebergs förskola och markytan däromkring. Det Åkab bland annat tittar på är ventilation, lokalyta, markområdets beskaffenhet, var elkablar finns nedgrävda i området. Det innebär att många olika yrkeskategorier är inblandade och syns vid förskolan. Personal har fått och får information kontinuerligt om det pågående uppdraget. Eftersom Åkab äger och ansvarar för skötseln av Kristinebergs förskola sker även viss planerad renovering och underhåll under denna period samt hantering av akuta saker som händer med fastigheterna.

De pågående undersökningarna utgår från det beslut som är taget av barn- och utbildningsnämnden, vilket är att se över möjligheterna, inget annat. Resultatet av undersökningar kommer att presenteras för barn- och utbildningsnämnden den 29 september. Om undersökningarna visar att en ombyggnad är möjlig är det barn- och utbildningsnämnden som beslutar om och i så fall hur man vill gå vidare i processen vad gäller vidare uppdrag.

Om barn- och utbildningsnämnden den 29 september beslutar att gå vidare med arbetet kring Kristinebergs förskolas lokaler, tomtmark och det närliggande markområdet kommer berörda vårdnadshavare att bjudas in för att delta i det fortsatta arbetet kring utformning och framtagande av underlag inför beslut i barn- och utbildningsnämnden. Inför ett eventuellt politiskt beslut i barn- och utbildningsnämnden ska underlaget riskbedömas utifrån ett barn- och personalperspektiv samt MBL-förhandlas med berörda fackliga organisationer.


Carina Lavén, vik enhetschef Enheten Förskola


Publicerad 2016-08-25

Barn- och utbildningsnämnden ser över vilka möjligheter det finns att starta nya avdelningar inom förskolan

Då barnantalet i Åmåls kommun ökar ser Barn- och utbildningsnämnden över vilka möjligheter det finns att starta nya avdelningar utifrån de önskemål och behov som finns. I dagsläget bor många barnfamiljer i norra delen av Åmål varför behoven och inte minst önskemålen om placering är störst i den delen av centralorten. Arbetet med att hitta lämpliga lokaler eller ytor att bygga alternativt ställa moduler på hänger även samman med nybyggnation/ombyggnation på Rösparksskolans område där Björkens förskola idag är belägen och vars verksamhet behöver flyttas när arbetet påbörjas.


Publicerad 2016-08-25

Nytt biljett- och entrésystem i simhallen

För att förenkla och förbättre för våra besökare till Åmåls simhall kommer vi att installera ett nytt biljett- och entrésystem. Alla gamla klipp- och årskort byts ut till ett nytt chipkort. Detta gäller förstås även dig som köper nytt kort.
Du kommer att få all den information du behöver när du besöker oss i simhallen. När allt detta är klart kommer det att bli så mycket smidigare för dig som kund. Vi hoppas att du har överseende under övergången.  

/Viktor Weiberg
Sim- och sporthallschef, tel 0533-683601


Publicerad 2016-08-24

8 av 10 känner sig trygga i Åmål

8 av 10 Åmålsbor känner sig trygga ute på stan. Det visar resultatet av trygghetsenkäter som har genomförts av Åmåls kommun i samarbete med Polisen. På fredag, 26 augusti mellan kl 10 och 14 kommer det mobila poliskontoret till torget i Åmål. Poliserna kommer att finnas tillhands för frågor och synpunkter, och under dagen ställa frågor om den upplevda tryggheten. Undersökningar som nu görs ska leda fram till ett medborgarlöfte 2017.Evenemang


2016-09-08

Ljusfesten

Ljusfesten bjuder på tusentals marschaller, dans- och musikunderhållning, bildvisning, tävlingar, animationer, ljusinstallationer och stämningsfulla ljuspromenader.
Välkomna på torsdag och lördag kväll!

Läs mer


2016-09-09

TV-pucken i Åmåls ishall

Ishockeyturnering för distriktsförbundslag på ungdomssidan. I Åmål kan man bl a se lag från Gotland, Blekinge, Örebro och vårt eget Bohuslän/Dal. Välkomna till hockeydagar i Åmåls ishall!

Läs mer


2016-10-01

Världens barn-gala

Riksinsamling pågår under veckan till Världens barn. I Åmål är det en musikgala där lokala talanger kommer att bjuda på musik. 

Läs mer


Var med och påverka