Nyheter


Publicerad 2016-02-12

Kontaktuppgifter till grundskolan

Den 10 februari hölls ett informationsmöte för alla som är intresserad av att arbeta som vikarie i grundskolan. Nu finns underlaget med kontaktuppgifter som presenterades på mötet att läsa här på hemsidan.


Publicerad 2016-02-11

Åmål sticker ut!

Den 19 januari fick Åmål besök av den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården Cecilia Grevfe. Besöket syftade till att diskutera förutsättningarna för att bedriva en social barn- och ungdomsvård, lyfta fram goda exempel, men även undersöka om det nationella stödet är ändamålsenligt utformat. Genom att föra en dialog med företrädare för 52 kommuner och andra aktörer är syftet att driva på utvecklingen till en socialtjänst med god kvalitet så att barn och unga får det stöd de behöver. Nu har Cecilia Grefve skrivit om besöket i Åmål på socialdepartementets blogg om den sociala barn- och ungdomsvården. 

Länk till Cecilia Grefves blogginlägg om besöket i Åmål


Publicerad 2016-02-10

15 mars sista datum för ansökan om bidrag till enskilda vägar

Ansökan om bidrag till enskilda vägar inom Säffle och Åmåls kommuner avseende år 2015 skall vara oss tillhanda senast tisdagen den 15 mars 2016. OBS! Gemensam ansökningsblankett för båda kommunerna! Blanketten skickas till Säffle kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, 661 80 Säffle.

Länk till mer information om ansökan


Publicerad 2016-02-09

Informationsmöte om förskoleklass i centralorten hösten 2016

Alla vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass i centralorten hösten 2016 är välkomna på ett första informationsmöte torsdag den 25 februari kl 18.30 i aulan på Karlberg. Du som behöver tolk, anmäl ditt deltagande till Malin Wijk på tel 0531-171 92, eller via e-post: malin.wijk@amal.se så att vi kan anpassa antalet tolkar och språk efter behov.

Publicerad 2016-02-05

Nulägesrapport processplan del 2 grundskolan

Nulägesrapport, processplan del II Förskoleklass - årskurs 6 skola i centralorten Nu är allt material sammanställt från de olika arbetsgruppernas inledande diskussioner vad gäller en ny förskoleklass - årskurs 6 skola i centralorten. Diskussionerna har haft temat FUNKTION och varit oberoende av storlek på skola.
 
Materialet är överlämnat till arkitektfirman som arbetar med att ta fram en beskrivning av lokalerna funktion och hur de kan användas. Nästa steg i processen blir att ta fram underlag för hur de olika ansvarsområdena vill samverkan kring lokaler och verksamhet. För att få inspiration i det arbetet kommer en studieresa med besök i olika skolmiljöer att genomföras under februari/mars till vilken de olika personalgrupperna, vårdnadshavare, politiker och representanter för eleverna kommer att bjudas in.
 
Barn- och utbildningsförvaltningen påbörjar sitt arbete i februari med diskussioner utifrån frågeställningen hur vill/ska vi arbeta tillsammans för att nyttja lokaler och utemiljöer på bästa sätt?
Vår förhoppning är att även övriga yrkesgrupper avsätter tid till detta inom den närmaste framtiden för att ha bra underlag inför kommande studiebesök. Arbetsgruppen för vårdnadshavare fortsätter sitt arbete när det finns underlag från de övriga arbetsgrupperna att ta ställning till och diskutera.
 
Catrin Eriksson
Barn- och utbildningsförvaltningen

Publicerad 2016-02-05

Förtydligande kring nya skolorganisationen

Ett förtydligande angående barn- och utbildningsnämndens beslut den 27 januari kring organisationsförändring vad gäller Rösparksskolan och Södra skolan:
Barn- och utbildningsförvaltningen, Enheten Grundskola arbetar och planerar för att ALLA berörda elever får åka buss mellan skolorna, det vill säga även de elever som inte går på fritidshem. Buss kommer att gå för berörda elever från/till respektive skola i anslutning till skoldagen. Elever i årskurs 1 från Södra skolan kommer att ha sin fritidshemsplacering på Södra skolan och elever i årskurs 4 från Rösparksskolan kommer att ha sin fritidshemsplacering på Rösparksskolan. Samtliga vårdnadshavare till berörda elever kommer att få inbjudan via brev till informationsmöten under våren 2016. Först ut är blivande förskoleklass där ett första möte är inplanerat torsdag 25 februari kl 18.30 i aulan på Karlberg. Blivande årskurs 1 bjuds därefter in till möte tisdag den 19 april kl 18.30 i aulan på Karlberg. Sist ut är blivande årskurs 4 torsdag den 21 april kl 18.30 i aulan på Karlberg.
 
Välkomna!
Kent Jönsson, enhetschef Enheten Grundskola
Malin Brunzell, rektor Område B
Lars-Eriks Fransson, rektor Område B

Publicerad 2016-02-05

LSS söker kontaktpersoner

Avdelning LSS söker dig som vill bli kontaktperson. Kontaktpersonen är en medmänniska med stort engagemang och intresse för andra människor. Kontakt­personens uppgift är att bryta isolering genom samvaro och hjälp i fritidsverksamhet. En kontaktperson förutsätts ha regelbunden kontakt med brukare och ersätts per månad med arvode och omkostnadsersättning av kommunen. Kontaktperson är ett arvoderat uppdrag som utförs vid sidan av arbete eller studier. Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta oss på telefon: 0532-174 18 eller 171 67

Med vänlig hälsning
LSS-avdelningenEvenemang


2016-02-18

Alla heter Allan - Arena Karlberg

Alla heter Allan är en varm föreställning om Allan och Allan. Charmig och humoristisk feelgood-teater om ett oväntat möte och en udda vänskap.
Läs mer2016-02-24

Föreläsning Ulrika Thoresson - Åmåls Kulturhus

Avslappning . ett fantastiskt redskap i vår stressiga vardag. Föreläsning av Ulrika Thoresson på Åmåls Kulturhus

Läs mer


2016-04-16

Vårmarknad i centrala Åmål

Traditionell vårmarknad med tivoli, massor av knallar och andra försäljare.

Läs mer


Var med och påverka