Naturreservat


Åmåls kommun har idag elva stycken naturreservat.
De är utspridda i hela kommunen och orsaken till naturreservaten är olika.

Bräcke ängar, Foto: T.Hedenberg

Vy från Bräcke ängar.

De aktuella naturreservaten är:

 • Baljåsen - naturreservat utgörs av branta, kalkrika skogssluttningar med värdefull fauna och flora. Dalslands högsta berg 301 m ö h.
  Baljåsen vy mot Edslan: foto Roger Carlson 
 • Baståsen - naturreservat utgörs av en brant sluttning, täckt av ädellövskog
 • Brurmossen - reservatet består av sumpskogar, tallbevuxna bergimpediment och öppna myr- och mossmarker.
 • Bräcke Ängar - är ett minnesmärke över det äldre kulturlandskapet.
  Foto: Roger Carlson 
 • Grimsheden - Naturreservatet Grimsheden är ca 72 ha stort och sluttar österut ner mot Knarrbysjöns stränder.
 • Hafsåsen - Hafsåsen utgörs av en 2,5 km lång och sluttande västbrant som i avsatser stupar ner mot Knarrbysjön.
 • Kednäs - Kednäs på Edslans västra strand
 • Orsberget - Orsbergets naturreservat är ett skogsområde som ligger i sluttningarna mot sjön Edslan.
 • Sörknatten - landformerna och geologin i Sörknattenområdet är unika för landet.
  Foto: Roger Carlson 
 • Tösse skärgård - omfattar ett 30-tal öar och är därmed den största vänerskärgården i Dalsland.
 • Yttre Bodane - är ett skogs- och skärgårdslandskap i Vänern ca 1 mil norr om Köpmannebro i Åmåls kommun.
  Vår i Yttre Bodane: foto Roger Carlson 
Sidan uppdaterades 2021-09-27

Synpunkter på sidan?