Ängebytjärnet

- helårsöppet


 karta över Ängebytjärnet

Välkommen till Ängebytjärnet – Åmåls kommuns ädelfiskevatten. Under säsong sätts det kontinuerligt i ädelfisk i tjärnet. Här finns flera vindskydd och lägerplatser och du kan fiska dygnet runt. Under vintertid är all form av pimpelmete tillåtet.

FVO omfattar: Ängebytjärnet

Fiskarter: regnbåge och röding. 

Priser:

Fiskekort Vuxen - 150 kr
Fiskekort Junior (10-16 år) - 75 kr
Fiskekort Barn (0-10 år) - Gratis i vuxet sällskap
Fiskekort Flytring - 200 kr

Här kan du köpa fiskekort:

 • Åmåls turistbyrå, telefon 0532 - 170 98
 • ifiske.se

Regler:

 • Fiskekort skall lösas innan fisket börjar
 • Kortet är giltigt max 24 timmar
 • Max ett kort per fiskare och dygn
 • Kortet skall bäras väl synligt och kunna visas för tillsynsman vid förfrågan
 • Tillåtna redskap är flug/haspel/spinnspö/pimpelspö, max ett redskap per person
 • Vid öppet vatten (isfritt) skall fisket bedrivas från land eller brygga om flytring ej används (se 
 • särskilda regler)
 • Kortet är giltigt endast om datum och klockslag är ifyllt/kan bevisas
 • Kortet är personligt och får ej överlåtas till annan
 • All sorts mete och fiske med agn är ej tillåtet (gäller ej isfiske)
 • Maxfångst 3 fiskar/kort
 • Max 3 krokar/spölina (max ett redskap per person)
 • Landad fisk får ej släppas tillbaka (om inget annat är överenskommet)
 • Fiskekort/betalningsbekräftelse samt giltig legitimation skall på anmodan visas för tillsynsman
 •  Barn (0-10 år) tillåts fiska med metspö (ej kastmete) och levande agn* i vuxet sällskap. *Med levande agn avses mask och maggot.

Överträdelse av dessa regler bedöms som olovligt fiske vilket kan medföra en kontrollavgift på 1 500 SEK. Fiske utan giltigt fiskekort är ett lagbrott och polisanmäls därefter. Tillsynsman har rätt att beslagta utrustning vid lagbrott eller misstanke om försök till lagbrott.

Flytring

I Ängebytjärnet är flytring tillåtet i hela tjärnet under hela säsongen med öppet vatten. Flytringsfiskare visar hänsyn till landfiskare och landfiskare har alltid företräde framför fiskare i flytring. När det gäller fiskeplats från flytring skall behörigt avstånd hållas så att inte fiskare hindrar varandra.

Vår definition av flytring är att den ska vara utformad som en "traditionell" flytring och framföras med hjälp av att man paddlar med fötterna. Om flytringen framförs med åror är det betraktat som båt och är inte tillåtet. Egna båtar är inte tillåtet i området!

Övrigt

 • Du får göra upp eld om det inte är någon fara för brand. Ansvaret för att ingen eldsvåda uppkommer är ditt. Använd de iordningsställda eldplatserna! Släck noga efter dig! Vid torka kan allmänt eldningsförbud råda.
 • För egen och andras trevnad – håll rent i naturen och respektera fiskebestämmelserna.
 • Handikappanpassad fiskebrygga finns.
 • Under vintertid är all form av pimpelmete tillåtet. Tänk på isens tjocklek under vintertid. Ta med isdubbar.

Bild på engelsk flagga Bild på tysk flagga Bild på spansk flagga 

 


 

Djupkarta, Ängebytjärnet
Klicka här (pdf-fil) 


Kontaktinformation

Åmåls Turistbyrå

0532 17098

turism@amal.se 


 

5619_fs_oversiktskarta.gif
Klickbar karta

 

Sidan uppdaterades 2021-03-01

Synpunkter på sidan?