Nödlägesplan för Åmåls småbåtshamn/gästhamn.

 

Markerat på tavlan är

 • Räddningsstegar
 • Livbojar
 • Räddningshakar
 • Brandsläckare (vatten och skum)
 • Vattenkranar
 • Första hjälpen


Vid brand

 • Utrym och evakuera hotande båtar.
 • Larma räddningstjänst och polis. Ring 112. Svara på operatörens frågor lugnt och sansat.
 • Påkalla folks uppmärksamhet.
 • Vid eventuell evakuering kan Gamla Kyrkan användas (100 meter från gästhamnen).


Vid förorening

 • Försök åtgärda utsläppet.
 • Larma räddningstjänsten. Ring 112.


Vid övriga olyckor

 • Akuta lägen. Ring 112


Användbara telefonnummer vid icke akuta lägen

 • Hamnansvarig: Örnäs Camping, 0532 790100
 • Turistbyrån 0532-170 98
 • Polisen 077-114 14 00
 • Räddningstjänsten 0532-172 90
 • Landstingets telefonrådgivning 0771-11 71 17
 • Giftinformation 08-33 12 31

 

Sidan uppdaterades 2022-04-22

Synpunkter på sidan?