Vattenskydd

Åmåls kommun har påbörjat arbetet med att ta fram förslag till vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter för de kommunala dricksvattentäkterna i kommunen. Syftet med vattenskyddsarbetet är att skydda vårt vatten. Detta för att kunna erbjuda kommuninnevånare rent och hälsosamt dricksvatten samt att möjliggöra en hållbar och långsiktig vattenförsörjning i Åmåls kommun. I första skedet prioriteras vattentäkten som försörjer Åmåls tätort med vatten och i andra skedet behandlas de yttre vattentäkterna (Edsleskog, Fengersfors-Fröskog, Tösse och Ånimskog).
 
EU och Sveriges riksdag har genom lagar ställt krav på att alla vattentäkter måste skyddas. Åmåls kommun bör i enlighet med de lagarna förvalta och skydda vattnet genom att ange riktlinjer och begränsningar för vilka risker mot vattnet som kan tillåtas..
 
Utformningen av vattenskyddsområdet och vattenskyddsföreskrifterna ska ske i samverkan och samråd med berörda. Detta för att förbättra och få ett motiverat skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter samtidigt som alla berörda ges möjlighet att ta del av materialet och påverka slutprodukten. Processen kring vattenskyddsarbetet i Åmåls kommun följer Naturvårdsverkets (Handbok 2010:5). Ladda ner handboken via länken till höger.

KONTAKTINFORMATION

Emil Martinsson
VA-chef 

Telefon: 0533-68 17 50
E-post: emil.martinsson@saffle.se

Naturvårdsverkets handbok
Handbok om vattenskyddsområde pdf (pdf 2,9 MB)

Sidan uppdaterades 2022-06-09

Synpunkter på sidan?