Vattenkvalitet


Dricksvattenkvalitet, Åmåls tätort 2009
Parameter
Resultat
Norm¹
Norm²
Enhet
Temp
3,0
20
 
°C
pH
8,1
 
7,5-9,0
 
TOC
2,6
-
-
mg/l
Konduktivitet
22
 
250 
mS/m
Alkalinitet
79
-
-
mg/l
Hårdhet
2,7
-
-
°dH
Kalcium
18
 
100
mg/l
Magnesium
1.3
 
30
mg/l
Natrium
21
 
100
mg/l
Järn
<0,02
0,100
0,200
mg/l
Mangan
<0,01
0,050
 
mg/l
Fluorid
<0,2
 
1,5
mg/l

¹ Avser Livsmedelsverkets gränsvärde för utgående dricksvatten från vattenverk.
² Avser livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten hos användare.
< betyder att ämnet inte är detekterbart, dvs. det går inte att hitta pga. begränsningar i analysmetoden.
 
 
 
Dricksvattenkvalitet, Fengersfors/Fröskog 2009
Parameter
Resultat
Norm¹
Norm²
Enhet
Temp
6,7
20
 
°C
pH
8,1
 
7,5-9,0
 
TOC
2,9
-
-
mg/l
Konduktivitet
15
 
250 
mS/m
Alkalinitet
55
-
-
mg/l
Hårdhet
2,7
-
-
°dH
Kalcium
14
 
100
mg/l
Magnesium
5,9
 
30
mg/l
Natrium
3,8
 
100
mg/l
Järn
<0,02
0,100
0,200
mg/l
Mangan
<0,01
0,050
 
mg/l
Fluorid
<0,2
 
1,5
mg/l

¹ Avser Livsmedelsverkets gränsvärde för utgående dricksvatten från vattenverk.
² Avser livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten hos användare.
< betyder att ämnet inte är detekterbart, dvs. det går inte att hitta pga. begränsningar i analysmetoden.
 
 
 
 
 
Dricksvattenkvalitet, Tösse 2009
Parameter
Resultat
Norm¹
Norm²
Enhet
Temp
6,3
20
 
°C
pH
8,0
 
7,5-9,0
 
TOC
2,7
-
-
mg/l
Konduktivitet
39
 
250 
mS/m
Alkalinitet
170
-
-
mg/l
Hårdhet
6,0
-
-
°dH
Kalcium
35
 
100
mg/l
Magnesium
5,5
 
30
mg/l
Natrium
31
 
100
mg/l
Järn
0,24
0,100
0,200
mg/l
Mangan
0,011
0,050
 
mg/l
Fluorid
0,92
 
1,5
mg/l

¹ Avser Livsmedelsverkets gränsvärde för utgående dricksvatten från vattenverk.
² Avser livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten hos användare.
< betyder att ämnet inte är detekterbart, dvs. det går inte att hitta pga. begränsningar i analysmetoden.
 
 
 
Dricksvattenkvalitet, Ånimskog 2009
Parameter
Resultat
Norm¹
Norm²
Enhet
Temp
3,0
20
 
°C
pH
8,1
 
7,5-9,0
 
TOC
3,2
-
-
mg/l
Konduktivitet
64
 
250 
mS/m
Alkalinitet
280
-
-
mg/l
Hårdhet
5,1
-
-
°dH
Kalcium
26
 
100
mg/l
Magnesium
5,4
 
30
mg/l
Natrium
88
 
100
mg/l
Järn
0,087
0,100
0,200
mg/l
Mangan
<0,01
0,050
 
mg/l
Fluorid
1,0
 
1,5
mg/l

¹ Avser Livsmedelsverkets gränsvärde för utgående dricksvatten från vattenverk.
² Avser livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten hos användare.
< betyder att ämnet inte är detekterbart, dvs. det går inte att hitta pga. begränsningar i analysmetoden.
 
Dricksvattenkvalitet, Edsleskog 2009
Parameter
Resultat
Norm¹
Norm²
Enhet
Temp
5,1
20
 
°C
pH
8,2
 
7,5-9,0
 
TOC
<2
-
-
mg/l
Konduktivitet
20
 
250 
mS/m
Alkalinitet
120
-
-
mg/l
Hårdhet
6,2
-
-
°dH
Kalcium
16
 
100
mg/l
Magnesium
8,6
 
30
mg/l
Natrium
4,6
 
100
mg/l
Järn
<0,02
0,100
0,200
mg/l
Mangan
<0,01
0,050
 
mg/l
Fluorid
<0,2
 
1,5
mg/l

¹ Avser Livsmedelsverkets gränsvärde för utgående dricksvatten från vattenverk.
² Avser livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten hos användare.
< betyder att ämnet inte är detekterbart, dvs. det går inte att hitta pga. begränsningar i analysmetoden.
 

Sidan uppdaterades 2016-01-28

Synpunkter på sidan?