VA-tips

I projektet Uppströms informerar VA-kontoret om att allmänheten och industrin ska undvika att släppa ut onödiga saker i avloppet. Nerspolad tandtråd, matolja och blöjor är exempel på saker som orsakar  problem i kommunens avloppspumpar och rörsystem. Onödigt hög dosering av tvättmedel och andra kemikalier kan slå ut reningsverkets biologiska rening.

Före detta VA-chefen Berit Öhman ger tips om vad vi inte ska spola ner i toaletten eller hälla ut i avloppet:

Mediciner
Tandtråd (orsakar problem i avloppspumparna)
Blöjor och andra hygienartiklar
Flytande fett , t ex matolja.
Torka av tallriken från fett innan den diskas
Kemikalier 
Kattsand

VA-information i Edsleskogs skola
Anna Svanström och Berit Öhman från VA-kontoret tillsammans med författarna Anna Lycke och Louise Gundert berättade för skolbarnen i Edsleskog om vad som händer med bajset efter att det har spolats ner i toaletten. Det fick också veta att man inte ska spola ner onödiga saker som kan ställa till problem i reningsverket.     
Foto: Jan Andersson

Vattenmyndigheterna

De fem Vattenmyndigheternas gemensamma hemsida ger alla som är intresserade  eller berörda av vattenförvaltning en möjlighet att få insyn i hur Sveriges vattenmyndigheter genomför EU:s ramdirektiv för vatten.  De ger oss möjlighet att ta  del av hur EU:s nya vattenförvaltning genomförs i Sverige.

Professor Vatten

Frågor och svar om vatten i allmänhet.
Om vatten för barn, ungdomar och alla andra som vill veta mer om vatten.

Frågelådan drivs av Uppsala Vattencentrum  (UVC) vilket är en samarbetsorgan mellan Uppsala universitet, SGU (sv. geologiska undersökningar), SLU (sv. lantbruksuniversitet), Livsmedelsverket, Uppsala kommun och Länsstyrelsen i Uppsala län.

Svenskt vatten

Svenskt Vatten arbetar med att tydliggöra och stärka VA-verksamhetens roll i samhället. De organiserar samarbete och kunskapsspridning i tekniska, administrativa och ekonomiska frågor och stöder teknikutveckling och utformning av nya VA-lösningar utifrån bland annat kretsloppstänkande och höga krav på skydd för hälsa och miljö.

Livsmedelsverket

På livsmedelsverkets hemsida finns länkar till dokument om dricksvatten och dricksvatten-beredskap för en säkrare dricksvattenförsörjning.

Vattenkartan

Vattenkartan är en karttjänst som vatten-myndigheterna tillhandahåller via internet. Här kan du finna mycket av den geografiska information som berör sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten i 

Avloppsguiden

Nationell kunskapsbank om enskilda avlopp.

Bland annat information om : Varför rena avlopp?   Lagar & Regler; Avloppsteknik; Hur planera ditt enskilda avlopp.


Sidan uppdaterades 2019-08-12

Synpunkter på sidan?