Vatten tränger in genom källarvägg eller källargolvOm dräneringsledningarna runt huset är direkt anslutna till dagvattenledningen i gatan kan vatten vid kraftiga regn stiga upp i fastighetens dräneringssystem. Detta kan i olyckliga fall leda till att vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv.

Att vatten tränger in genom källargolv och källarväggar kan ibland bero på att fastighetens dräneringssystem inte klarar av att leda bort grund- och dräneringsvatten tillräckligt snabbt. Orsaken till detta kan antingen vara att tillströmningen av grundvatten från marken omkring är ovanligt stor eller att dräneringssystemet är bristfälligt.

Exempel på det senare är:

 • att dräneringsrören är skadade eller lutar åt fel håll. 
 • att dräneringsrören är igensatta av trädrötter eller järnutfällningar.
 • att dräneringsrören är igensatta av sand.
 • att anslutningsbrunnen till dagvattensystemet är helt eller delvis fyllda med slam.

Dräneringssystem försämras med tiden och det är inte onormalt att de måste förnyas efter 20-50 år. Dåligt fungerande stuprör och mark som lutar in mot huset är andra orsaker till fuktproblem i källare. Problem med stuprör blir det oftast när äldre stuprör av järn rostar sönder invid källarväggen.

Exempel på åtgärder:

 • Installera en pump för dräneringsvattnet.
 • Lägg om dräneringsledningarna.
 • Komplettera dräneringssystemet med en ledning som samlar upp och leder bort grundvatten från marken omkring.
 • Åtgärda eventuella problem med trädrötter. Ta bort träd som står i närheten av dräneringsledningar. 
 • Rensa fastighetens dagvattenbrunn.
 • Se till att stuprören är i bra skick och att de är rätt monterade.
 • Se till att marken lutar bort från huset, där det är möjligt.

KONTAKT

Kundservice teknik- och fritid
Öppettider 08:00-16:00, stängt för lunch 12:00-13:00
Telefon
0532-173 02, 0533-68 17 50
E-post:  teknik.fritid@saffle.se

SOS ALARM, efter kontorstid:
054-86 06 90

Sidan uppdaterades 2022-09-08

Synpunkter på sidan?