Vatten som rinner av på markytan kan ibland tränga in i en källare genom källarfönster, garagenedfarter, källartrappor och liknande. För att undvika den typen av översvämning bör du hindra vatten från omgivande markområden att rinna fram till huset.

Håll brunnen fri från skräp

Fastighetsägaren ansvarar även för att se till att dagvattenbrunnen utanför huset är fri från löv och skräp (i kommunen finns det cirka 2000 dagvattenbrunnar, och vid svåra oväder måste kommunens personal prioritera andra åtgärder än att rensa brunnar. ) Vid kraftiga regnoväder är det bra att då och då gå ut och se till brunnen. Vid höga vattenflöden blockeras den snabbt av tillströmmande löv. Håller man brunnen fri genom att bära bort skräpet i en hink med jämna mellanrum minskar risken för att de omgivande huset översvämmas. 

Exempel på åtgärder

När dagvattensystemet inte kan leda bort allt vatten finns risk att vatten tränger upp genom brunnar. 

  • Installera en pump för dagvatten som rinner nedför garagenedfarten.
  • Bygg vallar runt källartrappa, källarfönster som har ljusschakt och garagenedfart.
  • Sätt tak över källartrappan.
  • Fyll igen garagenedfarten, om gatan utanför ligger i en svacka, där risken är stor för att regnvatten samlas.
  • Se till att marken lutar bort från huset. En tumregel är att lutningen ska vara minst 15 cm från husets yttervägg och tre meter ut. 
  • Koppla bort brunnar från dagvattensystemet. Detta kan du göra genom att pumpa vattnet till markytan eller leda det till en stenkista.

KONTAKT

Kundservice teknik- och fritid
Öppettider 08:00-16:00, stängt för lunch 12:00-13:00
Telefon:
0532-173 02, 0533-68 17 50
E-post: teknik.fritid@saffle.se


SOS ALARM, efter kontorstid:
054-86 06 90

Sidan uppdaterades 2022-09-08

Synpunkter på sidan?