Information om Covid-19, läs mer här.

Fastighetsägares villkor vid akuta avloppsstopp


Reglerna för ersättning av åtgärder vid avloppsstopp är lika för Säffle och Åmål. De grundar sig på bestämmelserna i VA-tjänstlagen.
Fastigheters avloppsbrunnar kan vara olika placerade och därmed kan inte alla tekniskt behandlas lika.
Visar sig felet vara innanför anslutningspunkt skall fastighetsägaren själv åtgärda och stå för kostnaden.
Om det, även i efterskott, visar sig att felet ligger på kommunens ledning så ersätter VA-kollektivet genom en utbetalning från kommunen.

Välkommen att kontakta driftansvarig på 0533-68 17 50 för mer information.

 

Vid akuta avloppsstopp:

Stena Recycling

Dagtid: 010-44 55 100

Kvällstid (efter klockan 16:00) och helger: Jour: 0520-47 70 00

Sidan uppdaterades 2021-07-20

Synpunkter på sidan?