Vatten och avlopp


Kommunen har ansvaret för vattenförsörjningen i våra tätorter. Vi har 5 kommunala vattenverk samt 85 km vattenledningsnät.

Avlopp
Åmåls kommun har ansvar för avloppsförsörjningen i våra tätorter. Vi har 5 avloppsverk, 21  pumpstationer samt 84 km avloppsledningsnät.

ABVA
Om du vill veta vilka regler som gäller för dig som användare av våra tjänster kan du läsa ABVA, Allmänna bestämmelser för brukande av Åmåls- kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

KONTAKTINFORMATION VA-enheten

Vatten och avloppsverket
Telefon: 0532-173 19 eller, 0533-68 17 50


VA-chef
Emil Martinsson 
Telefon: 0533-68 17 50
E-post: emil.martinsson
@saffle.se

Översvämning skyfall
Telefon dagtid: 
0533-68 17 50
Efter 16.00:
SOS Alarm 054-83 06 90

Akuta vattenläckor dagtid:
0533-68 17 50
Efter 16:00:
SOS Alarm 054-83 06 90


Akuta avloppsstopp: 
 
Stena recycling AB

Dagtid: 010-44 55 100,
Kvällstid (16:00): 0520-47 70 00


Anslutningsärenden: 
Planeringsingenjör VA: Erik Martinsson
Telefon: 0533-68 15 52
E-post: erik.martinsson
@saffle.se


Faktura- och abonnemangsfrågor:
Kundtjänst VA-renhållning
Telefon: 0533-68 15 89
E-post varenhallning@saffle.se

Sidan uppdaterades 2020-02-20

Synpunkter på sidan?