Vatten och avlopp


Kommunen har ansvaret för vattenförsörjningen i våra tätorter. Vi har 5 kommunala vattenverk samt 85 km vattenledningsnät.

Avlopp
Åmåls kommun har ansvar för avloppsförsörjningen i våra tätorter. Vi har 5 avloppsverk, 21  pumpstationer samt 86 km avloppsledningsnät.

ABVA
Om du vill veta vilka regler som gäller för dig som användare av våra tjänster kan du läsa ABVA, Allmänna bestämmelser för brukande av Åmåls- kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Här hittar du frågor och svar om ditt vatten

När får jag mitt avläsningskort?
Varje år i maj månad skickas avläsningskort ut till alla fastigheter

Jag har fått mitt avläsningskort, men min fastighet står tom. Måste jag ändå läsa av vattenmätaren?
Ja. Både bebodda och obebodda fastigheter ska läsa av och skicka in sitt vattenavläsningskort

Vad gör jag om min vattenmätare står stilla?
Kontakta vår kundtjänst på 0533-68 15 89, eller maila oss på varenhallning@saffle.se

Vad gör jag om jag har kommunalt vatten och har fått en vattenläcka?
Under kontorstid kan du kontakta teknik- och fritids kundtjänst på 0533-68 17 50. 
På kvällar och helger kontaktar du SOS på 054-83 06 90.

Vad gör jag om jag har eget vatten och har fått en vattenläcka?
Kontakta valfri rörmokare

KONTAKTINFORMATION VA-enheten

Vatten och avloppsverket
Telefon: 0532-173 19 eller, 0533-68 17 50


VA-chef
Emil Martinsson 
Telefon: 0533-68 17 50
E-post: emil.martinsson@saffle.se

Översvämning skyfall
Telefon dagtid: 
0533-68 17 50
Efter 16:00:
SOS Alarm 054-83 06 90

Akuta vattenläckor dagtid:
0533-68 17 50
Efter 16:00:
SOS Alarm 054-83 06 90


Akuta avloppsstopp: 
 
Stena miljö AB

Journummer: 0520-47 70 00, gäller dygnet runt. 


Anslutningsärenden: 
Planeringsingenjör VA: Erik Martinsson
Telefon: 0533-68 15 52
E-post: erik.martinsson@saffle.se

Faktura- och abonnemangsfrågor:
Kundtjänst VA-renhållning
Telefon: 0533-68 15 89
E-post: varenhallning@saffle.se

Sidan uppdaterades 2022-04-25

Synpunkter på sidan?