Vatten och avlopp


Kommunen har ansvaret för vattenförsörjningen i våra tätorter. Vi har 5 kommunala vattenverk samt 85 km vattenledningsnät.

 

Avlopp
Åmåls kommun har ansvar för avloppsförsörjningen i våra tätorter. Vi har 5 avloppsverk, 21  pumpstationer samt 86 km avloppsledningsnät.

ABVA
Om du vill veta vilka regler som gäller för dig som användare av våra tjänster kan du läsa ABVA, Allmänna bestämmelser för brukande av Åmåls- kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Här hittar du frågor och svar om ditt vatten

När får jag mitt avläsningskort?
Varje år i maj månad skickas avläsningskort ut till alla fastigheter

Jag har fått mitt avläsningskort, men min fastighet står tom. Måste jag ändå läsa av vattenmätaren?
Ja. Både bebodda och obebodda fastigheter ska läsa av och skicka in sitt vattenavläsningskort

Vad gör jag om min vattenmätare står stilla?
Kontakta vår kundtjänst på 0533-68 15 89, eller maila oss på varenhallning@saffle.se

Vad gör jag om jag har kommunalt vatten och har fått en vattenläcka?
Under kontorstid kan du kontakta teknik- och fritids kundservice på 0533-68 17 50. 
På kvällar och helger kontaktar du SOS på 054-83 06 90.

Vad gör jag om jag har eget vatten och har fått en vattenläcka?
Kontakta valfri rörmokare.

Vill du ha din faktura på vatten och avlopp till din digitala brevlåda?

Uppdatering 17/11 2022
Från och med 1/12 kan du som använder e-boks inte längre få din digitala e-post i denna brevlåda.
Vill du fortsätta fortsätta att använda din digitala brevlåda behöver du därför före 1/12 ansluta dig till någon av de andra digitala brevlådorna  Kivra eller Min myndighetspost.

Du har möjlighet att få fakturor som gäller vatten- och renhållning till din digitala brevlåda som exempelvis E-boks, Kivra och Min myndighetspost.
Om du använder Kivra kan du även betala dina fakturor direkt i denna. Detta är ett säkert sätt att betala dina fakturor eftersom det görs via Mobilt BankID

Hur gör du för att ansluta dig om du inte tidigare har någon digital brevlåda?
Är du inte tidigare kund behöver du ansluta dig till en digital brevlåda (E-boks, Kivra eller Min myndighetspost.)

När du anslutit dig kommer du att få en e-postavisering varje gång du får en faktura från oss
Om du idag har pappersfaktura eller om du redan är ansluten till någon digital brevlåda behöver du inte göra något, fakturan kommer till dig automatiskt.
Logga däremot gärna in på din digital brevlåda och kontrollera att dina uppgifter stämmer.

Om din faktura idag går till din internetbank kommer den även i fortsättningen att skickas dit. Har du idag e-postfaktura och istället vill ha den till din digitala brevlåda behöver du kontakta kundtjänsten för va-renhållning, så hjälper de dig med detta.

Om du väljer att inte ansluta dig kommer du att få dina fakturor på samma sätt som tidigare.

Kontaktuppgifter E-boks: Hemsida e-boks.com, 771-888 500
Kontaktuppgifter Kivra: E-post: support@kivra.com, 077-045 70 00.
Kontaktuppgifter Min myndighetspost: Hemsida minmyndighetspost.se, 0771-11 44 00.

KONTAKTINFORMATION VA-enheten

Vatten- och avloppsverken
Telefon: 0533-68 17 50


VA-chef
Emil Martinsson 
Telefon: 0533-68 17 50
E-post: emil.martinsson@saffle.se

Översvämning skyfall
Telefon dagtid: 
0533-68 17 50
Efter 16:00:
SOS Alarm 054-83 06 90

Akuta vattenläckor dagtid:
0533-68 17 50
Efter 16:00:
SOS Alarm 054-83 06 90


Akuta avloppsstopp: 
 
Stena miljö AB

Journummer: 0520-47 70 00, gäller dygnet runt. 


Anslutningsärenden: 
Planeringsingenjör VA: Erik Martinsson
Telefon: 0533-68 15 52
E-post: erik.martinsson@saffle.se

Faktura- och abonnemangsfrågor:
Kundservice VA-renhållning
Telefon: 0533-68 15 89
E-post: varenhallning@saffle.se

Sidan uppdaterades 2023-02-02

Synpunkter på sidan?