Taxa Slamtömning

Taxan för slamtömning höjs med 12% från 1 april.

Den 1 april 2023 höjs slamtaxan med 12%. Taxan som ska täcka kostnader för administration, bränsle, insamling och behandling av avfall är i behov av en justering. Detta gör att verksamheten anpassas till det aktuella kostnadsläget.

Den årliga indexuppräkningen av entreprenad för slamtömning har de senaste fyra åren legat på +3,35% per år.
År 2023 är indexuppräkningen 15,6% och beror bland annat på ökade bränslekostnader.

Slamtömningstaxan täcker kommunens kostnader för slamhanteringen samt administration.

För en kund med en 3 kbm brunn som töms en gång per år ökar slamtömningskostnaden med 178 kr/tömning och år
För kund som har en sluten tank på 3 kbm med en tömning/år ökar kostnaden med 220 kr/tömning.

Här hittar du slamtaxan

Sidan uppdaterades 2023-04-14

Synpunkter på sidan?