IDROTTSHALLAR ÅMÅLS KOMMUN 

Förening Enskild Företag
Karlberg, bollhall 195 401 803
Karlberg, A-hall 149 299 803
Karlberg, B-hall 126 252 505
Kristineberg 139 287 574
Södra skolan 75 149 299
Nya Rösparksskolan hel hall 127 279 557
Nya Rösparksskolan halv hall 68 140 278

 
Dessa priser gäller vid uthyrning via teknik- och fritidsförvaltningen.

 

Sidan uppdaterades 2023-01-26

Synpunkter på sidan?