Information om Covid-19, läs mer här.

Taxor Båtplatser 

 

A-hamnen i Åmål Tösse hamn B-hamnen i Åmål

 


A-hamn, B-hamn och Näsviken:
   
  Exklusive moms Inklusive moms
Båtplats storlek 1 = liten båt, typ eka 814 SEK 1017 SEK
Båtplats storlek 2 = bredd < 2,4 m 1 500 SEK 1 875 SEK
Båtplats storlek 3 = bredd < 2,5 - 3,3 m 2 137 SEK 2 671 SEK
Båtplats storlek 4 = bredd > 3,4 m - 3,9 m 2 531 SEK 3 163 SEK
Båtplats storlek 5 = >4,0 m 3 713 SEK 4 641 SEK


Tösse hamn

   
Båtplats storlek 2 = bredd högst 2,4 m 1 289 SEK 1 611 SEK
Båtplats storlek 3 = bredd < 2,5 - 3,3 m 1 893 SEK 2 366 SEK
Båtplats storlek 4 = bredd > 3,4 m - 3,9 m 2 253 SEK 2 816 SEK
Båtplats storlek 5 = bredare än 4,0 m 3 095 SEK 3 869 SEK


Kilarna  (10 platser)

   
Båtplats storlek 3 2 136 SEK 2 670 SEK
     

Information om hamnar och båtuppläggningsplatser

Segelsällskapet Åmålsviken, SSÅV, administrerar båtplatserna för Åmåls kommun.

Telefon: 0532-152 70
E-postadress: info@ssav.se
Postadress: SSÅV, Strandgatan 7, 662 31 Åmål

Sidan uppdaterades 2021-04-12

Synpunkter på sidan?