Information om gräsytor

Vi håller på med en inventering för att se över behoven på alla gräsytor. Vissa ytor kommer att prioriteras om och klippas med lägre intervall, en del ytor kommer att bli ängsytor. De gräsytor som nyttjas ofta kommer att klippas lika frekvent som tidigare.
Vi är också noga med att värna om vår biologiska mångfald, och har därför valt att vissa ytor som inte använda lika flitigt av allmänheten ska ställas om för att ge förutsättningar för växter, insikter, fjärilar och andra naturvärden.

Vår ambition är att försköna vår stadsbild med fina sommarblommor och ängar, som ger en mer varierad karaktär på vår stad.

Sidan uppdaterades 2019-07-15

Synpunkter på sidan?