Fastighetsägarens skyldigheter

 

Fastighetsägaren är skyldig att hålla erforderligt gångutrymme snö- och halkfritt utmed tomtgränsen. Om teknik- och fritidsförvaltningen tar hela gångbanan i anspråk för uppläggning av snö, övergår sandningsskyldigheten på fastighetsägaren på motsvarande utrymme i gatan.

Om du vill hålla gångutrymmet öppet utmed tomtgräns trots upplagd snö, skotta in snön på tomtmarken. I annat fall plogas den upp på gångbanan igen. På vissa gator måste efterputs göras då snön blivit tillkörd eller av andra skäl inte tagits av plogbilen. Om du tror att det blir efterputs, vänta med att skotta infarten till din fastighet.

När snösvängen är igång följer teknik- och serviceförvaltningen snöröjningsplanen. Ring inte i onödan. Vi kommer. Varje fordon har sin arbetsuppgift och sitt distrikt.

Teknik- och fritidsförvaltningen hoppas på ett bra samarbete med alla kommuninvånare.


Här kan du läsa mer:

Sidan uppdaterades 2021-07-20

Synpunkter på sidan?