Vad händer när snön kommer?


Snöröjningen börjar alltid med genomfarter, gång och cykelvägar i innerstaden för att sedan dra sig ut mot villagator och övriga lågtrafikerade gator.
Normalt är snön bortröjd inom 6-8 timmar.
OBS! Tänk på att inte låta barnen bygga i snödrivor och snöhögar, då plogbilen kan komma och bredda gatan och kanske inte ser om det är lekande barn ute i snön.

Sandningssand till privatpersoner tillhandahålles på följande platser i Åmåls kommun.

Hämtning får endast ske i hink eller hinkar.

Åmål: Container utanför grind till kommunförrådet vid Förrådsgatan 1 i Åmål

Fengersfors: Sandlåda vid Återvinningsstation, mittemot ICA-affär på Fröskogsvägen

Tösse: Sandlåda vid återvinningsstation, Tössbovägen vid järnvägsövergång

Edsleskog: Sandlåda vid f.d. Återvinningsstation, Strandvägen vid väg 164

Ånimskog: Sandlåda vid f.d. Återvinningsstation, Furusjövägen 1

För att klara snöröjningen har Teknik- och fritidsförvaltningen följande resurser till förfogande:

• 5 plogbilar

• 1 väghyvel

• 12 traktorer

• 70% är köpta tjänster.

Snöröjningen börjar alltid med genomfarter, gång och cykelvägar i innerstaden för att sedan dra sig ut mot villagator och övriga lågtrafikerade gator.

Dessutom finns hjälpmedel såsom sand- och saltspridare, plogar, snöslunga etc. För att klara övergångsställen, trappor och trånga passager sätts manuell arbetskraft in. Ovanstående uppräknade fordon utgöres av egna och inhyrda maskiner. En snösväng, när alla enheter utnyttjas, kostar ca 7 000 kronor/timme. Normalt är snön bortröjd på 6 - 8 timmar. Därtill kommer efterputs samt borttransport av snön i innerstaden.

Teknik och fritidsförvaltningen kommer att ta gångbaneutrymmet i anspråk för uppläggning av snö. Varför? Därför att:

  1. Om det blir mycket snö, så räcker gatubredden ej till. Det blir för trångt.
  2. Rännstensbrunnar skall i möjligaste mån hållas synliga så att risken minskar för översvämningar vid töväder. Även mindre "sjöar" på gatorna kan undvikas vid snösmältning.

Fastighetsägaren är skyldig att hålla erforderligt gångutrymme snö- och halkfritt utmed tomtgränsen. Om Teknik och fritidsförvaltningen tar hela gångbanan i anspråk för uppläggning av snö, övergår sandningsskyldigheten på fastighetsägaren på motsvarande utrymme i gatan.

 

Om du vill hålla gångutrymmet öppet utmed tomtgräns trots upplagd snö, skotta in snön på tomtmark. I annat fall plogas den upp på gångbanan igen.

 

På vissa gator måste efterputs göras då snö blivit tillkörd eller av andra skäl inte tagits av plogbilen. Om Du tror att det blir efterputs, ligg lågt med infarten till Din fastighet.

 

När snösvängen är igång följer Teknik- och serviceförvaltningen snöröjningsplanen. Ring inte i onödan. Vi kommer. Varje fordon har sin arbetsuppgift och sitt distrikt.

 

Teknik och fritidsförvaltningen hoppas på ett bra samarbete med alla kommuninvånare.

 

Tänk på att inte låta barnen bygga i snödrivor och snöhögar, då plogbilen kan komma och bredda gatan och kanske inte ser om det är lekande barn ute i snön.

Vinterväghållning
83 km väg- och gatulängd              
18 km gång- och cykelvägar
5 km trottoarer i centrala Åmål 

 

Halkbekämpning
Salt 30 - 50 ton/år
Sand 500 - 600 m3/år
Stenflis  4-8 60-70 m3/år 

 

Normalvinter: 14 röjningstillfällen
1989/90 3
1990/91 1
1991/92 3
1992/93 6
1993/94 19
1994/95 10
1995/96 3
1996/97 8
1997/98 12
1998/99 10,5 t.o.m. 15/3 1999

Kontakta kundsupport om du har frågor kring verksamheten

Telefon 0532 173 02, eller 0533 68 17 50

E-post [email protected]

Sidan uppdaterades 2018-01-24

Synpunkter på sidan?