Vårsopning och sandupptagning

 

Upptagning av vinterns sandningssand påbörjas så snart som man kan bedöma att "vintern" är över och att ev. snö/isvallar i gatukant har smält bort.

Arbetet sker i ordning: Åmåls centrum, genomfartsgator, bostads- och industriområden, tätorterna Tösse, Ånimskog, Fengersfors etc. och tar ca fem veckor.

Uppsopad materialmängd ca 300 m3.

Fastighetsägarna påminns om renhållningsskyldighet, enl. den lokala ordningsstadgan i fråga om gångbana utanför sin fastighet.

Sanden kan sopas ut i gatan om det sker före vår- maskinsopning av gatan. Därefter uppmanas fastighetsägarna att själva omhänderta trottoarens sand.

Sidan uppdaterades 2017-08-30

Synpunkter på sidan?