Vårsopning och sandupptagning

 

Upptagning av vinterns sandningssand påbörjas så snart som man kan bedöma att "vintern" är över och att ev. snö/isvallar i gatukant har smält bort.

Arbetet sker i ordning: Åmåls centrum, genomfartsgator, bostads- och industriområden, tätorterna Tösse, Ånimskog, Fengersfors etc. och tar ca fem veckor.

Uppsopad materialmängd ca 300 m3.

Fastighetsägarna påminns om renhållningsskyldighet, enl. den lokala ordningsstadgan i fråga om gångbana utanför sin fastighet.

Sanden kan sopas ut i gatan om det sker före vår- maskinsopning av gatan. Därefter uppmanas fastighetsägarna att själva omhänderta trottoarens sand.

Uppdatering 6 maj 2019

Sandupptagning av nästan hela Åmål inklusive ytterområden är klar. Det kvarstår lite finsopning
på några högtrafikerade gator och ett fåtal sträckor i Åmåls tätort där vi haft svårt att komma
åt på grund av parkerade bilar.

Vi räknar med att bli klara med allt innevarande vecka 19.

Sidan uppdaterades 2019-05-06

Synpunkter på sidan?