Skrotbilar och fordonsvrak

 

Det händer ganska ofta att fordonsägare ställer bilar på icke önskvärd plats.

Det är fordonsägaren som är ansvarig för sitt fordon. Om fordonet är uppställt på så kallad allmän plats typ gator, parkeringar, torg och parker eller inom detaljplanegränser, har kommunen möjlighet att med hjälp av lagen (1982:129) om flyttning av fordon samt i vissa fall med hjälp av förordningen (1982:198) besluta om att fordonet skrotas.

Kostnader i samband med bortforsling av fordon bekostas av registrerad ägare.

 

För mer information

Daniel Günther
Trafikingenjör

Telefon: 0533-68 15 47
E-post: daniel.gunther@saffle.se

 

Sidan uppdaterades 2022-04-06

Synpunkter på sidan?