Parkeringstillstånd för rörelsehindrade


Vad är ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad? 
 
Tillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i hela Sverige. Tillståndet gäller också i de flesta länder i Europa.
 
Var gäller tillståndet?

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller i hela landet och ger dig rätt att parkera:
• På parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade med parkeringstillstånd. Dessa platser är skyltade enligt nedanstående.


• Högst 24 timmar på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade med parkeringstillstånd om inte annan tidsrymd anges för den specifika parkeringsplatsen.
 

På övriga platser

  • Under högst 3 timmar där parkering enligt vägmärke är förbjuden.
  • Under högst 3 timmar där parkering är tillåten kortare tid än 3 timmar.
  • Under högst 24 timmar på parkeringsplatser där parkering är tillåten mer än 3 timmar eller mindre än 24 timmar.
  • Under högst 3 timmar på gata som är utmärkt som gågata.

Parkeringstillståndet ger dig inte rätt att parkera på en plats som är avsedd för ett bestämt ändamål eller för ett bestämt fordonsslag, till exempel på vändplatser och lastplatser. För dessa platser gäller andra trafikregler.
 

När du har parkerat ska parkeringstillståndet vara placerat så att en kontrollant som står framför bilen lätt kan se hela tillståndets framsida.


• För komplett information se Transportstyrelsens webbplats >>

För mer information

Kundjtänst teknik- och fritid
Öppettider vardagar 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00
 
Telefon: 0532-173 02, eller 0533-68 17 50
E-post: teknik-fritid@saffle.se

Sidan uppdaterades 2022-04-06

Synpunkter på sidan?