Parkeringsregler


År 2013 infördes parkeringsskivor i Åmåls kommun, här kan du läsa lite mer om bakgrunden till detta beslut. 

Hur du använder själva parkeringsskivan hittar du i denna länk!

Parkering i Åmåls centrum
Det är gratis att parkera på uppmärkta kommunala platser inom Åmåls kommun.
Vissa platser i centrum har en tidsbegränsning för att de ska vara tillgängliga för handlande kunder och där krävs att man använder parkeringsskiva. 
Parkeringsövervakning av dessa platser utförs av Securitas på uppdrag av kommunen.


Följande avgifter gäller för felparkering:

500 kronor vid överträdelse av:

- lokal trafikföreskrift angående parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad med särskilt parkeringstillstånd.

- lokala trafikföreskrifter angående förbud att stanna fordon.

- trafikförordningens bestämmelser angående förbud att stanna fordon som beivras genom lagen om felparkeringsavgift.

- trafikförordningens bestämmelser angående förbud att stanna eller parkera fordon på busshållplats.

300 kronor vid överträdelser av:

- lokal trafikföreskrift där fordonet varit parkerat längre än tillåtet.

- övriga trafikföreskrifter som beivras genom lagen om parkeringsavgift

Laddstolpar

I Åmåls kommun finns en laddstolpe placerad på torget. Uttagen är av EU-standard som klimatstödet kräver. Laddstolparna är till för att ladda bilen under en kort tid medan du gör dina ärenden.

Än så länge laddar du din elbil gratis hos oss. På laddplatsen kan man stå maximalt 4 timmar. 

 

För mer information

Niklas Ekberg
Gatuchef Säffle Åmål teknik- och fritidsförvaltning

Telefon 0533-68 17 50
E-post niklas.ekberg@saffle.se

Sidan uppdaterades 2020-08-05

Synpunkter på sidan?