Minirondeller i Åmåls centrum

 

Under sommaren 2012 anlade teknik- och fritidsförvaltningen, på uppdrag av Kommunstyrelsen, på prov tillfälliga små överköringsbara minirondeller i korsningarna  Kungsgatan/Hjeltegatan och Kungsgatan/Torggatan.


Syftet var att öka trafiksäkerheten, dämpa hastigheten, markera gräns för den innersta delen av centrala Åmål samt öka framkomligheten från anslutande gator. Ärendet har varit på remiss hos föreningen Fastighetsägarna, Åmål Handel, polis, räddningstjänst, ambulans och Västtrafik och responsen från dem har varit övervägande positiv. De tyckte att minirondellerna haft en positiv inverkan på trafiken genom Åmåls centrum men hade också mindre önskemål såsom förändrad placering av övergångsställen och vägmärken.

Under 2014 byggdes ”minirondellerna” om för permanent bruk, och de synpunkter som framförts kunde då också rättas till.

 

För mer information

Niklas Ekberg
Gatuchef  

Telefon 0533-68 17 50
E-post niklas.ekberg@saffle.se

Minirondell på prov i korsningen Kungsgatan Hjeltegatan

En av minirondellerna byggs i korsningen Kungsgatan/Hjeltegatan.

Sidan uppdaterades 2021-07-20

Synpunkter på sidan?