Grävning i allmän mark


För att få gräva på allmän mark inom Åmåls kommun krävs att ni erhåller grävningstillstånd från kommunen och att ni följer kommunens anvisningar för grävning i allmän mark.

Tänk också på att ni är skyldiga att begära kabelanvisning före så att inga kablar/ledningar skadas.

Mer information se nedan:

Grävning i allmän platsmark pdf (pdf 517 KB) Återställning efter grävningsarbeten pdf (pdf 144 KB)

 

Sidan uppdaterades 2021-07-20

Synpunkter på sidan?