Grävning i allmän mark


För att få gräva på allmän mark inom Åmåls kommun krävs att ni erhåller grävningstillstånd från kommunen och att ni följer kommunens anvisningar för grävning i allmän mark.

Tänk också på att ni är skyldiga att begära kabelanvisning före så att inga kablar/ledningar skadas.

Anmälan om grävningstillstånd - Logga in och gör anmälan.

Mer information se nedan:

Grävning i allmän markpdf (pdf 109 KB)


Återställning efter grävningsarbeten pdf (pdf 144 KB)

 

Sidan uppdaterades 2020-08-05

Synpunkter på sidan?