Grävning i allmän mark


För att få gräva på allmän mark inom Åmåls kommun krävs att Ni erhåller grävningstillstånd från kommunen och att Ni följer kommunens anvisningar för grävning i allmän mark.

Tänk också på att Ni är skyldiga att begära kabelanvisning före så att inga kablar/ledningar skadas.

Mer information se nedan:

Grävning i allmän markpdf (pdf 109 KB)


Blankett Grävningsanmälanpdf (pdf 117 KB)


Återställning efter grävningsarbeten pdf (pdf 144 KB)

 

Sidan uppdaterades 2018-09-04

Synpunkter på sidan?