Gatunätet

Huvudvägnätet
Väg- och gatulängd 21,4 km
Vägbaneyta 196 200 m2


Gång- och cykelvägar
Längd 24,5 km
Yta 79 900 m2


Grusvägar

Hyvling 3 - 7 ggr/år (efter behov)
Lutning 3 - 7 ggr/år (efter behov)
Dikning ca 600 m/år
Omläggning trummor 2 - 3/år


Fengersfors

Busslinje bakom fabrik
Sjövägen
Sannerudsvägen
Solhemsvägen
Idrottsvägen
Bäckedalsvägen
Sven Karlsväg
Skogsgläntevägen
Väg mellan Kullevägen/Herdins väg
Dalvägen
Pensionatvägen
Böttevägen
Tittutvägen
Ekevivägen

 Lokalvägnätet
Väg- och gatulängd 65 km
Vägbaneyta 412 500 m2

  

Enskilt vägnät som underhålles av kommunen
Väglängd 14 km
Vägyta 71 495 m2

  

Antal ljuspunkter (armaturer) i gatubelysningar. På det kommunala vägnätet. Ca 3 130 stycken

   

Grusytor för hyvling/dammbindning
3 rastplatser
Betonggatan
Lövåsvägen
Gamla soptippen
Gamla Kottevägen
Kottevägen
Tjukevägen och GCM Hannebol
Finnserudsvägen
Årbolsvägen
  

Tösse
Frillsätersvägen
Smedens väg
Mattias väg
Eliselundsvägen
Skoghemsvägen

Sidan uppdaterades 2021-07-20

Synpunkter på sidan?