Mer om trafiksäkerhet

Alla vill att det ska vara trafiksäkert där man bor. Många tänker nog inte på att de faror jag upplever på min gata, finns på alla gator. Det är först när det hänt något som man reagerar.

Hastighetsanpassning är viktigt

Låg hastighet är helt avgörande för att kunna undvika en olycka, men även för att minska de skador som kan uppkomma. Som framgår av bilden nedan riskerar en fotgängare av tio att dödas när han/hon blir påkörd av en bil vid 30 km/tim. Motsvarande siffra i 50 km/tim är åtta av tio. Vid 70 km/tim är det en av tio som överlever.


Diagram över dödlighet vid olyckor

Bilförarna måste börja ta större ansvar

Verkligheten är inte den att bilister förväntar sig att ett barn helt plötsligt kan rusa ut på gatan.
Även om man inte kör fortare än 50 km/tim är detta för hög hastighet för att man ska hinna reagera. Bara det att man kör i ett villaområde borde innebära att bilisten förväntar sig att det finns barn, som kan rusa ut på gatan. Med tanke på detta borde hastigheten vara mycket låg utan både blomlådor och vägmärken. Att skapa en fysisk trafikmiljö som medför låga hastigheter är ett mycket långsiktigt mål för trafiksäkerhetsarbetet inom kommunen.

Blomlådor på gatan sommartid är ett kortsiktigt men effektivt sätt att ge signaler till bilisterna att sänka hastigheten. Då vi förutsätter att hastigheten är låg, anser vi det tillräckligt att blomlådorna placeras väl synliga och utmärks med reflexer. Kör en bilist på blomlådan och skadar bilen ligger oaktsamheten på bilföraren.

Det kan komma synpunkter på att man inte kan ställa ut blomlådor på detta sätt. Utplaceringen av blomlådor bygger på en tolkning av trafikförordningen. I TrF 3 kap 14 § sägs det: ”Fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver.  Hänsyn skall tas till väg, väderleks- och siktförhållande, fordonets skick och belastning samt trafikförhållanden i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande körbanan eller vägrenen som han kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.”

Vad är ”varje förutsebart hinder” i ett villaområde? För detta finns det inga klara definitioner för vad man menar. Det är till sist domstolarna som gör en tolkning.

Sidan uppdaterades 2022-01-24

Synpunkter på sidan?