Kontaktpersonens ansvar


Informera era närmaste grannar
För att inte blomlådorna ska orsaka irritation från andra som bor på gatan, är det viktigt att du som söker tillstånd informerar om att blomlådor ”kan dyka upp” och skälet till detta.

Bygger och underhåller lådorna
Det är du som kontaktperson som tillsammans med dina grannar får bekosta, bygga, plantera och underhålla lådorna. När du har skickat in svarskortet, kommer vi med de reflexer som ska sitta på lådan.

Anträffbar kontaktperson
Om du som kontaktperson åker bort under sommaren, måste du se till att det finns någon annan person vid gatan som är kontaktperson och har uppsikt över lådorna.

Sidan uppdaterades 2016-01-28

Synpunkter på sidan?