Driftbidrag till enskilda vägar MED statsbidrag

För att kommunalt bidrag ska utgå krävs:

  • Att vägen hålls i sådant skick att statligt bidrag utgår.
  • Att väghållaren inkommer till kommunen med ansökan om bidrag inom föreskriven tid med styrkta uppgifter om verkliga underhållskostnader.
  • Väghållaren kan erhålla upp till 30% i kommunalt bidrag.

    (30% av det av Trafikverket fastställda kostnadsunderlaget)

Sidan uppdaterades 2021-02-24

Synpunkter på sidan?