Byggnadsbidrag och särskilt driftbidrag till enskilda vägar med statsbidrag

För att kommunalt bidrag ska utgå krävs:

  • Att Trafikverket beviljat ansökan, godkänt utförda arbeten och utbetalat sin del av bidraget.
  • Att väghållaren inkommit till kommunen med ansökan om bidrag och kostnadsredovisning.
  • Ansökan kan göras när som helst under året och kommunen betalar ut bidrag löpande inom den budget som finns.
    I de fall budgeterade medel inte räcker så ställs ansökningarna i kö och bidrag utbetalas så snart medel möjliggör detta.
  • Väghållaren kan erhålla upp till 20% kommunalt bidrag på den av Trafikverket godkända kostnaden.

Sidan uppdaterades 2021-02-24

Synpunkter på sidan?