Bidrag till enskilda vägar


Ansökan om bidrag till enskilda vägar inom Säffle och Åmåls kommuner avseende år 2018 skall vara oss tillhanda senast 15 mars 2019.

OBS! Gemensam ansökningsblankett för båda kommunerna! Blanketten skickas till Säffle kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, 661 80 Säffle eller till teknik.fritid@saffle.se

Till ansökan bifogas utdrag ur räkenskaper avseende årskostnader för väghållning.
Kostnaderna skall vara styrkta med fakturakopior.
Alternativt kan vägföreningens revisor intyga riktigheten i uppgifterna.
Har väghållaren själv utfört underhållsarbetet skall utförlig kostnadsspecifikation bifogas ansökan.

Har vägföreningen organisationsnummer skall detta anges.

För att ansökan skall vara komplett måste bankkonto/-giro eller plusgiro anges.

Blanketter finns även i receptionen på Järnvägsgatan 9 i Säffle och i förvaltningsbyggnaden Norrtull i Åmål.

Vägbidrag MED statligt bidrag pdf (pdf 87 KB)

 

Vägbidrag UTAN statligt bidrag pdf (pdf 88 KB)

 

För mer information

Niklas Ekberg
Gatuchef

Telefon 0533-68 17 50
E-post niklas.ekberg@saffle.se

Gunnar Ericson
Stadsträdgårdsmästare

Telefon 0533-68 17 56, endast onsdagar
E-post gunnar.ericson@saffle.se

Sidan uppdaterades 2019-02-01

Synpunkter på sidan?