Information om Covid-19, läs mer här.

Välkommen till gatuenheten

 

I Åmål ska du kunna färdas säkert på gator och vägar med bil, buss, cykel eller till fots. Du ska enkelt kunna parkera i centrum och om du är rörelsehindrad ska du kunna få färdtjänst. Åmåls kommun arbetar för att trafikmiljön ska vara trygg och säker. Vi ansvarar även för drift och underhåll av stadens gator och torg.

Aktuella störningar på statliga vägar.

För mer information

Niklas Ekberg
Gatuchef  

Telefon: 0533-68 17 50
E-post: niklas.ekberg@saffle.se

Broschyr till tomtägare:
Klipp häcken pdf (pdf 5,5 MB)

Sidan uppdaterades 2020-08-05

Synpunkter på sidan?