Välkommen till gatuenheten

 

I Åmål ska du kunna färdas säkert på gator och vägar med bil, buss, cykel eller till fots. Du ska enkelt kunna parkera i centrum och om du är rörelsehindrad ska du kunna få färdtjänst. Åmåls kommun arbetar för att trafikmiljön ska vara trygg och säker. Vi ansvarar även för drift och underhåll av stadens gator och torg.

Aktuella störningar på statliga vägar.


Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar!

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

 • Du som har utfart mot gata:
  Vid utfart bör Du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.
 • Du som har hörntomt:
  Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.
 • Du som har tomt intill gata:
  Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.
 • Den fria höjden som krävs är:
  Över gångbana, minst 2,5 m
 • Över cykelväg: minst 3,2 m
 • Över körbana: minst 4,6 m

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”
Plan- & bygglagen 8 kap 15 §

Informationsblad om häckklippning pdf (pdf 5,8 MB)

För mer information

Niklas Ekberg
Gatuchef  

Telefon: 0533-68 17 50
E-post: niklas.ekberg@saffle.se

Broschyr till tomtägare:
Klipp häcken pdf (pdf 5,5 MB)

AKTUELL TRAFIKINFORMATION

Tänk på att det för privatpersoner finns sand att hämta på kommunens förråd.

Sidan uppdaterades 2022-09-16

Synpunkter på sidan?