Utställningsförslag på avfallsföreskrift

På den här sidan kommer vi i slutet av maj 2021 att publicera ett utställningsförslag på avfallsföreskrift. Förslaget kommer att ligga ute under en (1) månad. Förslaget kommer att finnas fysiskt på kommunens förvaltningsbyggnad Norrtull på Kyrkogatan 2.


Utställning av förslag till avfallsföreskrifter

Samråd
Kommunens avfallsföreskrifter är ett strategiskt dokument och ett verktyg för att styra mot en mer hållbar avfallshantering i kommunen. 

Ett förslag till nya avfallsföreskrifter för Åmåls kommun har tagits fram. Föreskrifterna innehåller regler om hur till exempel avfall ska sorteras, hur hämtning av avfall sker från fastigheter och vilka dispensmöjligheter som finns när det gäller kommunalt avfall. 

Beslut om avfallsföreskrift tas av Åmåls kommunfullmäktige. Innan förslaget antas ska det ställas ut för samråd under fyra veckor. 

Förslaget till avfallsföreskrift för Åmåls kommun finns utställt på:

  • Teknik- och fritidsförvaltningen, Norrtull 
  • Åmåls kommuns hemsida: amal.se/avfallsforeskrift

Förslaget ställs ut under perioden 26/5-26/6.

Synpunkter skickas per post till:
Säffle kommun, teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål
661 80 Säffle

Du kan även skicka dina synpunkter via e-post till teknik.fritid@saffle.se

Vi vill ha dina synpunkter före 26/5. Yttrandet ska märkas "Avfallsföreskrift dnr 2021/79".

Sidan uppdaterades 2021-05-07

Synpunkter på sidan?