Taxor och avgifter

 

Hushåll kan gratis lämna sitt grovavfall och farliga avfall på Östby Miljöstation under förutsättning att man har sophämtning.

Grovavfall och farligt avfall från företag/verksamheter räknas som verksamhetsavfall och för detta avfall finns en taxa, se nedan.
Företag som kommer till Östby Miljöstation skall ta kontakt med personalen för att få en vikt på avfallet. Kostnaden för avlämnat avfall faktureras sedan månadsvis enligt aktuell taxa.

Taxa för sophämtning

Taxa för slamtömning pdf (pdf 29 KB)Avfallstaxa

 

Sidan uppdaterades 2019-01-24

Synpunkter på sidan?