Taxor och avgifter

 

Hushåll kan gratis lämna sitt grovavfall och farliga avfall på Östby miljöstation under förutsättning att man har sophämtning.

Grovavfall och farligt avfall från företag/verksamheter räknas som verksamhetsavfall och för detta avfall finns en taxa, se nedan.
Företag som kommer till Östby miljöstation skall ta kontakt med personalen för att få en vikt på avfallet. Kostnaden för avlämnat avfall faktureras sedan månadsvis enligt aktuell taxa.

Samtliga taxor inom avfall och renhållning hittar ni i den gemensamma avfallstaxan för Säffle och Åmåls kommuner.

Avfallstaxa för Östby miljöstation pdf (pdf 65 KB) Gemensam avfallstaxa Säffle och Åmåls kommuner - här hittar du samtliga taxor i Säffle och Åmåls kommuner. Klickbar pdf pdf (pdf 1,1 MB) Taxa sophämtning villa, småhus - träder i kraft 1/11 2022 pdf (pdf 111 KB)Sidan uppdaterades 2023-10-11

Synpunkter på sidan?