Taxor och avgifter

 

Hushåll kan gratis lämna sitt grovavfall och farliga avfall på Östby miljöstation under förutsättning att man har sophämtning.

Grovavfall och farligt avfall från företag/verksamheter räknas som verksamhetsavfall och för detta avfall finns en taxa, se nedan.
Företag som kommer till Östby Miljöstation skall ta kontakt med personalen för att få en vikt på avfallet. Kostnaden för avlämnat avfall faktureras sedan månadsvis enligt aktuell taxa.

Taxa för sophämtning pdf (pdf 160 KB) Taxa för slamtömning pdf (pdf 108 KB) Avfallstaxa för Östby miljöstation pdf (pdf 144 KB) Gemensam avfallstaxa Säffle och Åmåls kommuner - här hittar du samtliga taxor i Säffle och Åmåls kommuner. Klickbar pdf pdf (pdf 1,1 MB) Taxa sophämtning villa, småhus - träder i kraft 1/11 2022 pdf (pdf 111 KB)Sidan uppdaterades 2022-09-27

Synpunkter på sidan?