Information om Covid-19, läs mer här.

Här hittar du frågor och svar om din sophämtning

Vad gör jag om jag behöver ha mitt kärl tömt innan ordinarie tömning?
Om du har extra mycket sopor, eller om ditt kärl behöver extra tömning kan du beställa budning (extra tömning). Du kan även köpa en röd säck som du ställer bredvid ditt kärl. Den tas med på ordinarie tömningsdag. Kontakta kundtjänst så hjälper vi dig med detta.

Mitt kärl är ej tömt. Varför?
Detta kan bero på att kärlet inte är utställt i tid, att kärlet är överfullt, (locket ej stängt) eller att avfallet är felsorterat.

Vilken dag i veckan töms mitt kärl?
Kontakta vår kundtjänst på 0533-68 15 89, eller maila oss på varenhallning@saffle.se

Hur byter jag kärlstorlek?
Kontakta vår kundtjänst på 0533-68 15 89, eller maila oss på varenhallning@saffle.se

Hur gör jag om jag vill byta till glesare hämtningsfrekvens/delning av mitt kärl?
Kontakta Samhällsbyggnadsenheten.

Jag har sommarabonnemang, vilken period töms mitt kärl?
Sommarabonnemang gäller mellan 1/5-30/9 varje år. Tömningen av ditt kärl startar automatiskt varje år.

När töms mitt kärl i samband med helgdagar?
Se vår renhållningsguide

Vad gör jag om det är skräpigt på återvinningsstationerna eller om behållarna behöver tömmas?
Om det är skräpigt på återvinningsstationerna kontakta vår kundtjänst på 0533-68 17 50.
Behöver behållarna tömmas gör en felanmälan på FTI:s hemsida, eller ring 020-088 03 11.

När får jag ett kärl för matavfall?
Säffle och Åmåls kommuner har tagit ett beslut om att kärl för matavfall ska finnas. När detta arbete dras igång kommer detta att ske områdesvis. Du får information i samband med detta.

Sidan uppdaterades 2021-05-12

Synpunkter på sidan?