Källsortering


Ditt hushållsavfall kan innehålla både farliga ämnen och material som kan återvinnas eller återanvändas. Genom att sortera ut farligt avfall samt tidningar och förpackningar så gör Du miljön en tjänst.

Klicka på länken nedan för mer information om källsortering samt var Du kan lämna ditt källsorterade avfall i Säffle och Åmåls kommun.

På hemsidan www.sopor.nu hittar du mer detaljerad information om källsortering och ”sopans väg”.Kundtjänst VA-renhållning

Telefontid måndag-fredag 09.30-15.30

Telefon 0533-68 15 89
E-post varenhallning@saffle.se

Sidan uppdaterades 2018-05-08

Synpunkter på sidan?