Hur ditt sopkärl placeras i förhållande till var hämtning kan ske med sopbilen spelar en stor roll för arbetet med att samla in avfall i kommunen.

Våra renhållningsarbetare tömmer i genomsnitt 350 kärl varje dag och vi ber därför dig som kund att placera ditt kärl på ett sådant sätt så vi kan utföra insamlingsarbetet på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt. Tänk på att ditt kärl inte töms om det är överfullt eller felvänt.
 

  • Ställ kärlet väl synligt på ditt hämtställe senast klockan 06:00 på din hämtdag. Ditt hämtställe är lämplig plats inom 5 meter från där sopbilen kan stanna.
  • Placera kärlet med hjulen och draghandtaget riktade utåt mot sopbilen. Draghandtaget får inte blockeras av staket, växtlighet till exempel.
  • Underlaget ska vara hårdgjort och slätt så att kärlet kan rullas till sopbilen. Kärlen får inte stå upphöjt, ska stå på plan mark, inte behöva lyftas över tröskel eller höga kanter.
  • Fyll inte kärlet med mer avfall än att locket kan stängas helt, att locket ligger mot kärlets kant och inte glipar. Placera inga föremål på locket.
  • Har ditt kärl inte blivit tömt på grund av ovanstående punkter så kan du beställa extra hämtning mot avgift hos kundtjänsten för vatten och renhållning.

Fyll inte kärlet med mer avfall än att locket kan stängas helt. Har du tillfälligt mer avfall så kan du beställa extra hämtning via vår kundtjänst.Sidan uppdaterades 2022-08-26

Synpunkter på sidan?