Kompostering

Vad är kompostering?

Kompostering är en gammal metod att ta tillvara hushålls- och trädgårdsavfall. Med kompostering menas en biologisk nedbrytningsprocess av organiskt material.

Nedbrytningen sker naturligt med hjälp av olika mikroorganismer och vid närvaro av syre. Kompostering påskyndar nedbrytningen av avfallet.

Det förmultnade och färdiga kompostmaterialet har förvandlats från just avfall till en användbar resurs, ett alldeles utmärkt jordförbättringsmedel till rabatter och växter.

Genom att kompostera skapar vi ett kretslopp där våra begränsade resurser kan tas om hand samtidigt som sopberget minskar.

Intresset för kompostering är stort, ett utmärkt sätt att minska sitt hushållsavfall på. Cirka 40–50% av vårt hushållsavfall är komposterbart. Varje person producerar i genomsnitt cirka 80 kg (drygt 100 liter) komposterbart avfall varje år.


I en öppen​ kompostbehållare kan man kompostera:

gräsklipp, grästorv, häckklipp, träflis, löv, mossa, ogräs, snittblommor, krukväxter med jord, blast, tång, sjögräs och fallfrukt.


I en sluten, skadedjurssäker behållare kan man kompostera:

grönsaks- och fruktrester, kaffesump, matrester, fiskrens, räkskal, köttrester, köttben, äggskal, bröd, och hushållspapper.

Dammsugarpåsar, aska och fimpar får inte läggas i komposten.

Några råd

När det gäller kompostbehållare kan du köpa en eller bygga själv. Oavsett vilken typ av behållare som du väljer, måste den vara väl ventilerad för att mikroorganismerna skall få syre och kunna arbeta.

När du skaffat lämplig kompostbehållare börjar du med att lägga ris och kvistar i botten (för luftcirkulationens skull). Fyll sedan på ditt köksavfall som under sommaren kan varvas med avfall från trädgården.


Under vinterhalvåret varvar du ditt köksavfall med exempelvis sågspån. Spån och annat strömedel ska tillsättas för att det inte skall uppstå kväveöverskott (dålig lukt) i komposten.

För att undvika att processen avstannar under vintertid måste din behållare vara isolerad. Ett alternativ är att skaffa en så stor behållare att avfallet får plats även om nedbrytningen avstannar. När vårsolen kommer startar processen igen.


Tänk också på att skaffa en kompost av lämplig storlek. För ett normalhushåll är det lagom med en behållare på 200-250 liter eller större. Placera komposten i trädgården på en plats, som under största delen av dagen ligger i skugga.

Det finns mycket litteratur att läsa om kompostering. Information kan även fås genom kommunen.

Sidan uppdaterades 2022-08-26

Synpunkter på sidan?