Källsortering


Ditt hushållsavfall kan innehålla både farliga ämnen och material som kan återvinnas eller återanvändas. Genom att sortera ut farligt avfall samt tidningar och förpackningar så gör du miljön en tjänst.

Klicka på länken nedan för mer information om källsortering samt var du kan lämna ditt källsorterade avfall i Säffle och Åmåls kommuner.

På hemsidan www.sopor.nu hittar du mer detaljerad information om källsortering och ”sopans väg”.Kundservice VA-renhållning

Telefontid vardagar mellan 09:30-12:00

Telefon: 0533-68 15 89
E-post: varenhallning@saffle.se

Kom ihåg att du även kan chatta med oss!

Sidan uppdaterades 2023-09-08

Synpunkter på sidan?