Publicerad 2020-11-12

Här hittar du frågor och svar om din sophämtning

Vad gör jag om jag behöver ha mitt kärl tömt innan ordinarie tömning?
Om du har extra mycket sopor, eller om ditt kärl behöver extra tömning kan du beställa budning (extra tömning). Du kan även köpa en röd säck som du ställer bredvid ditt kärl. Den tas med på ordinarie tömningsdag. Kostnad för din extra säck är 120 kronor.
Extra tömning för kärl med storlek 140 liter - 215:-/tömning
190 liter - 292:-/tömning
240 liter är 421:-/tömning.
Extra tömning av matkärl kostar 215 kronor. 
Kontakta kundservice så hjälper vi dig med detta.

Mitt kärl är ej tömt. Varför?
Detta kan bero på att kärlet inte är utställt i tid, att kärlet är överfullt, (locket ej stängt) eller att avfallet är felsorterat.

Vilken dag i veckan töms mitt kärl? Hur gör jag för att byta kärlstorlek?
Chatta med oss! Vi svarar gärna på dina frågor. Du kan även kontakta vår kundservice på 0533-68 15 89, eller skicka e-post till: varenhallning@saffle.se

Hur gör jag om jag vill byta till glesare hämtningsfrekvens/delning av mitt kärl?
Kontakta Samhällsbyggnadsenheten genom Åmåls kommuns växel.

Jag har sommarabonnemang, vilken period töms mitt kärl?
Ditt sommarabonnemang gäller mellan 1/4-31/10 varje år. Tömningen av ditt kärl startar automatiskt varje år.

När töms mitt kärl i samband med helgdagar?
Se vår renhållningsguide

Vad gör jag om det är skräpigt på återvinningsstationerna eller om behållarna behöver tömmas?
Om det är skräpigt på återvinningsstationerna kontakta vår kundservice på 0533-68 17 50.
Behöver behållarna tömmas gör du en felanmälan på FTI:s hemsida, eller genom att ringa 020-088 03 11.

När får jag ett kärl för matavfall?
Säffle och Åmåls kommuner har tagit ett beslut om att kärl för matavfall ska finnas. När detta arbete dras igång kommer detta att ske områdesvis. Du får information i samband med detta.