Här på du svar på de vanligaste frågorna som rör insamling av matavfall.

Om du fortfarande har frågor som du inte fått svar på är du välkommen att kontakta oss via chatten. 

Det går även bra att skanna QR-koden med din mobiltelefons kamera för att komma till vår kunskapsbank frågor- och svar.


Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om ditt matavfall

Här hittar du frågor och svar om din sophämtning

Vad gör jag om jag behöver ha mitt kärl tömt innan ordinarie tömning?
Om du har extra mycket sopor, eller om ditt kärl behöver extra tömning kan du beställa budning (extra tömning). Du kan även köpa en röd säck som du ställer bredvid ditt kärl. Den tas med på ordinarie tömningsdag. Kostnad för din extra säck är 80 kronor. Extra tömning för kärl med storlek 140, 190 och 240 liter är 118 kronor/tömning.
Kontakta kundservice så hjälper vi dig med detta.

Mitt kärl är ej tömt. Varför?
Detta kan bero på att kärlet inte är utställt i tid, att kärlet är överfullt, (locket ej stängt) eller att avfallet är felsorterat.

Vilken dag i veckan töms mitt kärl? Hur gör jag för att byta kärlstorlek?
Chatta med oss! Vi svarar gärna på dina frågor. Du kan även kontakta vår kundservice på 0533-68 15 89, eller skicka e-post till: varenhallning@saffle.se

Hur gör jag om jag vill byta till glesare hämtningsfrekvens/delning av mitt kärl?
Kontakta Samhällsbyggnadsenheten genom Åmåls kommuns växel.

Jag har sommarabonnemang, vilken period töms mitt kärl?
Ditt sommarabonnemang gäller mellan 1/4-31/10 varje år. Tömningen av ditt kärl startar automatiskt varje år.

När töms mitt kärl i samband med helgdagar?
Se vår renhållningsguide

Vad gör jag om det är skräpigt på återvinningsstationerna eller om behållarna behöver tömmas?
Om det är skräpigt på återvinningsstationerna kontakta vår kundservice på 0533-68 17 50.
Behöver behållarna tömmas gör du en felanmälan på FTI:s hemsida, eller genom att ringa 020-088 03 11.

När får jag ett kärl för matavfall?
Säffle och Åmåls kommuner har tagit ett beslut om att kärl för matavfall ska finnas. När detta arbete dras igång kommer detta att ske områdesvis. Du får information i samband med detta.

Har du frågor om ditt matavfall?

Handläggare matavfall, vardagar 09:30-12:00
Telefon
: 0533-68 17 55
E-post: matavfall@amal.se

Du kan även kontakta oss genom vår chatt. 

Vill du använda hemkompost eller få förlängt hämtningsintervall?
Skicka e-post till: bygg.miljo@amal.se

 

Sidan uppdaterades 2022-09-08

Synpunkter på sidan?