Insamling av matavfall

Vi är nu i full fart i att införa matavfallsinsamling. Detta sker etappvis och du informeras i god tid när vi kommer till ditt område. Det bruna kärlet får du först när vi kommer till ditt område, och efter att du gjort ditt val att börja sortera ditt matavfall.

Visste du att om du sorterar ut 4 stycken 2-kilos påsar med matavfall och omvandlar dem till biobränsle så kan du ta dig en tur från stora lilla Åmål till Säffle på en kopp kaffe.


Sortera matavfall eller hemkompost

Om du sorterar ut ditt matavfall tas både näring och energi tillvara och återvinns till biogas och biogödsel.

När du hemkomposterar tas endast näringen tillvara om kompostjorden återanvänds vid odling. Vid hemkompostering bildas även växthusgaser som inte är bra för miljön.


Har du frågor om ditt matavfall?

Telefonnummer till handläggare, vardagar 09:30-12:00
Telefon
: 0533-68 15 89
E-post: varenhallning@saffle.se

Kom ihåg att du även kan chatta med oss!
Vill du använda hemkompost eller få förlängt hämtningsintervall?
Skicka e-post till:bygg.miljo@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-11-17

Synpunkter på sidan?