Körturer och avisering.

Slamavskiljare (brunnar), slutna tankar och minireningsverk i kommunen töms normalt områdesvis enligt turschema.

De kunder som har en avloppsanläggning som töms enligt turschema får en avisering via brev cirka 1-2 veckor innan slambilen kommer.

Kunder med sluten tank

Kunder med sluten tank ska ligga på en fast vecka och de aviseras inte. Vilka veckor tanken ska tömmas skickas i december varje år. Anläggningen kan komma att tömmas under kvällstid.

Avisering

De kunder som har en avloppsanläggning som töms enligt turschema får en avisering via brev. Tömningen utförs inom de kommande två arbetsveckorna.

På aviseringsmeddelandet står information om hur bland annat vägen fram till fastigheten och området runt anläggningen ska se ut för att tömning ska kunna ske. Från och med hösten 2018 finns även en information om hur lång slang som drogs fram till anläggningen vid förra tömningen.

De kunder som har en avloppsanläggning som töms mer än 1 gång per år, och då har gjort en separat beställning till kundtjänsten för vatten och renhållning, får ingen avisering om tömning hemskickad via brev.​

 Hämtschema slamtömning

Sidan uppdaterades 2022-05-16

Synpunkter på sidan?