Ligger din anläggning långt ifrån vägen?

Om din anläggning ligger långt från den plats där slambilen kan stanna bör avståndet minskas. Antingen kan vägen behöva förlängas till anläggningen, alternativt kan en lös sugslang eller en permanent sugledning anläggas från brunnen till slambilens uppställningsplats. Sugledningen fungerar som en skarvslang till slambilens sugslang, genom vilken bilen kan suga slam/ spillvatten. Den permanenta sugledningen kan grävas ner eller ligga ovan mark. Är du osäker på var sugledningen skall installeras, kontakta vår kundtjänst för hjälp.

Såhär anordnar du en sugledning

Sugledningen får vara max 60 meter, den måste klara vakuum och kan anordnas som en lös sugslang som placeras ut inför tömning eller en fast sugledning som monteras permanent, nedgrävd eller ovan mark. Nedgrävd slang är att föredra då solens UV-strålning kan skada slangen ovan mark. Varje ände av sugledningen ska ha en koppling som sätts ihop med slambilens sugslang. I änden mot tömningsfordonet monteras en Hon-koppling (M42) och i änden mot anläggningen monteras en Han-koppling (M42). Det är viktigt att slang och kopplingar blir ordentligt fastmonterade annars riskerar installationen haverera vid tömning. Avståndet mellan kopplingen och anläggning får vara max 1 meter.
När installationen är klar anmäler du detta till vår kundtjänst så att vi vet om att den finns och ska användas. Märk upp var kopplingarna finns med exempelvis en käpp med en vimpel.

Enkel lös sugslang för slamtömning

Den enklaste och billigaste lösningen är att köpa en lös sugslang som rullas ut inför slamtömning. Då kan personalen koppla på den istället för att koppla på vid brunnen. Vi rekommenderar 3”(tums) armerad sugslang avsedd för ändamålet. Sugslangen ska vara försedd med en honkoppling av modell 42 (närmast bilen) och en hankoppling av modell 42 (närmast brunnen.) Kopplingarna ska vara försedda med lock för att förhindra lukt, fukt så att föremål eller djur inte kan komma in i slangen. Slangen rör sig med stor kraft under slamtömningen placera därför slangen så att inte växter, bilar, grillar eller annat tar skada.
Längden på sugslangen får du fram genom att mäta avståndet mellan slambilens uppställningsplats och slamanläggningen. Du behöver även köpa en arbetsslang att ha vid anläggningen som räcker ner till bottnen på brunnen.

Fast sugledning för slamtömning

En fast sugledning kan vara en slang eller plastledning avsedd för slamtömning. Den bör ha en diameter på 75 mm för att vara kompatibel med kopplingarna. Används hårda rör måste skarvarna vara ordentligt tätade och fastmonterade. Undvik att ha olika dimensioner på ledningen, eftersom belastningen blir större på den smalare delen och risken för haveri ökar. Sugslangen ska vara försedd med en honkoppling av modell 42 (närmast bilen) och en hankoppling av modell 42 (närmast brunnen.) Kopplingarna placeras minst 25 cm ovan mark. Kopplingarna ska vara försedda med lock för att förhindra lukt, fukt så att föremål eller djur inte kan komma in i slangen.
Placera inte slangen/sugledningen så att ”svackor” eller lågpunkter skapas. Fukt i slangen eller slam som ligger kvar i svackorna kan bilda isproppar vid minusgrader och skada slangen/sugledningen. Du behöver även köpa en arbetsslang för att ha vid anläggningen som räcker ner till bottnen på brunnen.

Här ser du bilder på de olika kopplingarna:

Sidan uppdaterades 2021-03-15

Synpunkter på sidan?