Detta kan du tänka på innan din slamtömning

Tänk på detta innan din slamtömning:

  • Inga lock får väga mer än 15 kilo, eller 35 kg om det kan skjutas av. Alla brunnslock som väger mer behöver bytas ut.
  • Området runt brunnen/tanken ska vara fritt från buskar och växtlighet. Tänk på att hålla området fram till brunnen fritt från hinder, så att inte växter eller prydnadsföremål skadas.
  • För att minimera mängden slang som måste dras ska anläggningen ligga så nära farbar väg som möjligt. Att dra slang i lutande terräng medför extra tung belastning och bör undvikas.
  • Bilvägen fram till tömningsplatsen måste vara minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd på 4 meter. Vägen bör tåla tung trafik samt ha fri sikt och vara röjd.

Vad gäller för mig som fastighetsägare?

Som fastighetsägare ska du se till så att tömningen av din avloppsanläggning kan ske enligt de regler som finns i kommunens renhållningsföreskrift. Om din anläggning har ett lock som väger över 15 kg behöver detta bytas ut till ett som är lättare. Locket köps via dina lokala byggvaruhus, VVS-firmor eller via diplomerad avloppsentreprenör.

Information till vägföreningar

Sophämtning/slamtömning hos enskilda vägföreningar

Tänk på att det är vägföreningen som ansvarar för att vägen hålls i körbart skick, så att både slambil och sopbil kan ta sig fram. Dessa fordon är stora och tunga och kan vara svåra att manövrera i besvärligt väglag. Vägen måste klara den belastning som fordonet ger. Sitter skyltar uppe som förbjuder tung trafik kan varken sopbil eller slambil köra in. Denna skylt kan då behöva kompletteras med skylt ”gäller ej behörig trafik”.

Vägen ska vara fri från buskar, träd och andra hinder minst en meter på varje sida av vägen. Vägens bredd bör vara 3,5 meter och ha en fri höjd på 4 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.

Vintertid ska vägen vara snöröjd och sandad.

Sidan uppdaterades 2021-04-19

Synpunkter på sidan?