Inför din slamtömning

Slamtömning är ett tungt arbete som idag innebär tunga lyft, långa slangdragningar och anläggningar som är svåra att nå för de som arbetar. Därför ska några regler följas i syfte att minimera risken för att de som arbetar med slamtömning ska drabbas av arbetsskador på kort och lång sikt.


Tänk på detta inför din slamtömning:

  • Inga lock får väga mer än 15 kilo. Alla tyngre brunnslock behöver därför bytas ut.
  • För att minimera mängden slang som måste dras så ska anläggningen ligga så nära farbar väg som möjligt. En hög belastning uppkommer redan när ett par meter slang ska dras.
  • Att dra slang i lutande terräng medför extra tung belastning därför ska detta undvikas.
  • Bilvägen fram till tömningsplatsen måste vara minst 3,5 meter bred och tåla tung trafik samt ha fri sikt.

Hur påverkar detta mig som fastighetsägare?

Du som fastighetsägare ska se till så att tömning av din avloppsanläggning kan ske enligt de regler som finns i angivna i kommunens renhållningsföreskrift. Om din anläggning t.ex. har ett lock som väger över 15 kg så behöver detta bytas ut till ett som är lättare. Lock kan köpas via dina lokala byggvaruhus, VVS-firmor eller via diplomerad avloppsentreprenör.


Ligger anläggningen lång ifrån vägen?

Om din anläggning ligger långt ifrån den plats där slambilen kan stanna så kan antingen vägen behöva förlängas fram till anläggningen alternativt så kan en slang/rör grävas ner från brunnen till platsen där slambilen står genom vilken bilen kan suga slam/spillvatten.

Checklista inför slamtömning


Inför er slamtömning finns det ett par saker som du som
fastighetsägare bör tänka på.

För att inte missa något ber vi er att gå igenom checklistan inför din slamtömning och åtgärda det som behövs innan slamtömningen.

Kontakt
Renhållningschef
Veronica Carlsson-Ulff
Telefon: 0533-68 17 50
E-post: veronica.carlsson-ulff@saffle.se

Sidan uppdaterades 2020-01-30

Synpunkter på sidan?