Inför din slamtömning

 Om din anläggning töms vintertid så ska tillfartsvägen vara röjd från snö och hållas halkfri. Tänk även på att ditt lock inte är fastfruset, samt att det inte finns en "frusen kaka" på din brunn. Om du ser att det inte går att slamtömma din brunn, kontakta vår kundtjänst för att boka om hämtning.

Markera din brunn/ tank med exempelvis en käpp med vimpel. Denna markering ska synas från slambilens uppställningsplats.

Markeringskäpp med vimpel finns att hämta i receptionen på Norrtull.
(Öppet vardagar 08:00-16:00, lunchstängt 12:00-13:00.)

Slamtömning är ett tungt arbete som idag innebär tunga lyft, långa slangdragningar och anläggningar som är svåra att nå för de som arbetar. Därför ska några regler följas i syfte att minimera risken för att de som arbetar med slamtömning ska drabbas av arbetsskador på kort och lång sikt.


Tänk på detta inför din slamtömning:

  • Inga lock får väga mer än 15 kilo. Alla tyngre brunnslock behöver därför bytas ut.
  • För att minimera mängden slang som måste dras så ska anläggningen ligga så nära farbar väg som möjligt. En hög belastning uppkommer redan när ett par meter slang ska dras.
  • Att dra slang i lutande terräng medför extra tung belastning därför ska detta undvikas.
  • Bilvägen fram till tömningsplatsen måste vara minst 3,5 meter bred och tåla tung trafik samt ha fri sikt.

Hur påverkar detta mig som fastighetsägare?

Du som fastighetsägare ska se till så att tömning av din avloppsanläggning kan ske enligt de regler som finns i angivna i kommunens renhållningsföreskrift. Om din anläggning exempelvis har ett lock som väger över 15 kg behöver detta bytas ut till ett som är lättare. Lock kan köpas via dina lokala byggvaruhus, VVS-firmor eller via diplomerad avloppsentreprenör. ​Ligger din anläggning långt ifrån vägen?

Om din anläggning ligger långt från den plats där slambilen kan stanna så bör avståndet minskas. Antingen kan vägen behöva förlängas fram till anläggningen, alternativt kan en lös sugslang eller en permanent sugledning anläggas från brunnen till slambilens uppställningsplats. Sugledningen fungerar som en skarvslang till slambilens sugslang, genom vilken bilen kan suga slam/ spillvatten. Den permanenta sugledningen kan grävas ner eller ligga ovan mark. Är du osäker på var sugledningen skall installeras, kontakta vår kundtjänst för hjälp.

Såhär anordnar du en sugledning

Sugledningen får vara max 60 meter, den måste klara vakuum och kan anordnas som en lös sugslang som placeras ut inför tömning eller en fast sugledning som monteras permanent, nedgrävd eller ovan mark. Nedgrävd slang är att föredra då solens UV-strålning kan skada slangen ovan mark. Varje ände av sugledningen ska ha en koppling som sätts ihop med slambilens sugslang. I änden mot tömningsfordonet monteras en Hon-koppling (M42) och i änden mot anläggningen monteras en Han-koppling (M42). Det är viktigt att slang och kopplingar blir ordentligt fastmonterade annars riskerar installationen haverera vid tömning. Avståndet mellan kopplingen och anläggning får vara max 1 meter.
När installationen är klar anmäler du detta till vår kundtjänst, på 0533-68 15 89, så att vi vet om att den finns och ska användas. Det är viktigt att du märker upp var kopplingarna är med exempelvis en käpp med en vimpel.

Enkel lös sugslang för slamtömning

Den enklaste och billigaste lösningen är att du köper en lös sugslang som rullas ut inför slamtömning så att vår personal kan koppla på den istället för att koppla på vid brunnen. Vi rekommenderar en 3”(tums) armerad sugslang avsedd för ändamålet. Sugslangen ska vara försedd med en honkoppling av modell 42 närmast bilen och en hankoppling av modell 42 närmast brunnen. Kopplingarna ska vara försedda med lock för att förhindra lukt, fukt samt att föremål eller djur ej kan komma in i slangen. Slangen rör sig med stor kraft under slamtömningen så placera slangen så att inte växter, bilar, grillar eller annat tar skada.
Längden på sugslangen får du fram genom att mäta avståndet mellan slambilens uppställningsplats och slamanläggningen. Du behöver även köpa en arbetsslang att ha vid anläggningen som räcker ner till bottnen på brunnen.

Fast sugledning för slamtömning

En fast sugledning kan vara antingen en slang eller plastledning avsedd för slamtömning. Den bör ha en diameter på 75 mm för att vara kompatibel med kopplingarna. Används hårda rör måste skarvarna vara ordentligt tätade och fastmonterade. Undvik att ha olika dimensioner på ledningen, eftersom belastningen blir större på den smalare delen och risken för haveri ökar. Sugslangen ska vara försedd med en honkoppling av modell 42 närmast bilen och en hankoppling av modell 42 närmast brunnen. Kopplingarna placeras minst 25 cm ovan mark. Kopplingarna ska vara försedda med lock för att förhindra lukt, fukt samt att föremål eller djur ej kan komma in i slangen.
Placera inte slangen/ sugledningen så att ”svackor” eller lågpunkter skapas. Fukt i slangen eller slam som ligger kvar i svackorna kan bilda isproppar vid minusgrader och skada slangen/ sugledningen. Du behöver även köpa en arbetsslang för att ha vid anläggningen som räcker ner till bottnen på brunnen.

Här ser du bilder på de olika kopplingarna: 

Checklista inför slamtömning


Inför er slamtömning finns det ett par saker som du som
fastighetsägare bör tänka på.

För att inte missa något ber vi er att gå igenom checklistan inför din slamtömning och åtgärda det som behövs innan slamtömningen.

Kontakt
Tf renhållningschef
Carina Nylén
Telefon: 0533-68 17 50
E-post: carina.nylen@saffle.se

Sidan uppdaterades 2021-02-24

Synpunkter på sidan?