Arbetsmiljöregler för slamtömning

 

Arbetsmiljöverket har sedan ett antal år tillbaka skärpt kraven på arbetsmiljön vid slamtömning av enskilda avloppsanläggningar som t.ex. slamavskiljare och slutna tankar.

 

Slamtömning är ett tungt arbete som idag innebär tunga lyft, långa slangdragningar och anläggningar som är svåra att nå för de som arbetar.  Arbetsmiljöverkets regler ska följas i syfte att minimera risken för att de som arbetar med slamtömning ska drabbas av arbetsskador på kort och lång sikt.

 

Enligt Arbetsmiljöverket gäller följande:

  • Inga lock får väga mer än 15 kilo. Alla tyngre brunnslock behöver därför bytas ut. 
  • För att minimera mängden slang som måste dras så ska anläggningen ligga så nära farbar väg som möjligt. En hög belastning uppkommer redan när ett par meter slang ska dras.
  • Att dra slang i lutande terräng medför extra tung belastning därför ska detta undvikas. 
  • Bilvägen fram till tömningsplatsen måste vara minst 3,5 meter bred och tåla tung trafik samt ha fri sikt.

 

 

Hur påverkar detta mig som fastighetsägare?

Du som fastighetsägare ska se till så att tömning av din avloppsanläggning kan ske enligt de regler som finns i angivna i kommunens renhållningsföreskrift. Om din anläggning t.ex. har ett lock som väger över 15 kg så behöver detta bytas ut till ett som är lättare. Lock kan köpas via dina lokala byggvaruhus, VVS-firmor eller via diplomerad avloppsentreprenör. Mer information om detta hittar du på avloppsguiden.se.

Om din anläggning ligger långt ifrån den plats där slambilen kan stanna så kan antingen vägen behöva förlängas fram till anläggningen alternativt så kan en slang/rör grävas ner från brunnen till platsen där slambilen står genom vilken bilen kan suga slam/spillvatten.

 

Vad gör kommunen nu?

Under år 2016 skickas information ut till alla som har en enskild avloppsanläggning i Säffle och Åmåls kommuner. Information läggs även kontinuerligt ut på kommunernas hemsidor.

 

Tillsammans med slamtömningsentreprenören kontaktar kommunen de fastighetsägare där åtgärder behöver göras snarast möjligt.

Under år 2016-2017 kommer även ett förslag på en ny taxemodell att arbetas fram vilken omfattar extra avgifter för t.ex. tunga lock. En extra avgift motiveras av att kostnaderna för att tömma en anläggning bli högre när det krävs extra personal för att lyfta locket.

 

 

Kontakt
Renhållningschef
Veronica Carlsson-Ulff
Telefon: 0533-68 17 50
E-post: [email protected]

Sidan uppdaterades 2017-09-28

Synpunkter på sidan?