Slamtömning och latrin

Ny entreprenör för slamtömning från årsskiftet

Från och med den 1 januari 2024 kommer Säffle och Åmåls kommuner att anlita Ulvsby miljö/UTAB Miljö AB som entreprenör för slamtömning.

För dig som kund innebär detta ingen förändring och slamtömning sker med samma intervall som tidigare.

Ulvsby miljö/UTAB Miljö AB tömmer slam enligt en deltömning med tvåfacksteknik.
Det innebär att slamtömningsfordonet är indelat i två fack. Ett för slamtäcket och ett för vatten. Dessa två hålls åtskilda under tömningsprocessen. Efter att slammet tagits bort/tömts och separerats från vattnet så förs vattnet tillbaka in i brunnen. Denna tömningsteknik gör att den naturliga processen kommer igång snabbare.
Från och med 1 januari kommer trekammarbrunnar att tömmas på detta sätt. Slamtömningen sker med samma intervall som tidigare. 

Behöver du akut tömning av din brunn/tank kontakta oss via chatt som du hittar på våra hemsidor. Du når oss även via e-post till varenhallning@saffle.se, eller via telefon 0533-68 15 89.

Vid akut slamtömning efter klockan 16:00, kontakta Ulvsby miljö/UTAB Miljö AB via telefon 010-455 91 50.

Slamtömningen av små avloppsanläggningar i kommunen utförs av Ragn-Sells Kommunpartner AB. Kundtjänstärenden och faktureringen av utförda tjänster sköts av teknik- och fritidsförvaltningen.

Latrin

Latrin hämtas av renhållaren på fastigheten i  avsedd och väl försluten behållare. Behållaren får inte väga mer än 15 kg.  

Fastighetsägaren beställer hämtning hos vår kundservice på 0533-68 15 89, alternativt genom att skicka e-post till varenhallning@saffle.se.

Om fastighetsägaren kör latrinbehållaren till Östby Miljöstation ska ett intyg skrivas vid avlämning som sedan skickas till kommunens miljökontor.

Här får du svar på de vanligaste frågorna om slamtömning

 • När töms min avloppsanläggning?
  Tömningsperiod för enskilda brunnar finns på respektive kommuns hemsida. Inför varje tömning skickas ett aviseringsmeddelande till fastigheten.

 • När töms min tankanläggning?
  Ett tömningsschema skickas ut till fastigheten i december varje år.

 • Jag behöver ha en akut tömning av min brunn/tank
  Under kontorstid kan du kontakta vår kundservice på 0533-68 15 89 eller via e-post till varenhallning@saffle.se.
  Vid akut slamtömning efter klockan 16:00 samt helger, kontakta Ulvsby miljö/UTAB Miljö AB via telefon 010-455 91 50.

 • Jag har enskild anläggning och är i behov av en spolning
  Kontakta valfri entreprenör.

 • Jag har fått stopp i mitt kommunala avlopp och behöver en spolning
  Under kontorstid kontakta Stena på 010-445 51 00
  Vid akut slamtömning efter klockan 16:00 samt helger, kontakta Ulvsby miljö/UTAB Miljö AB via telefon 010-455 91 50..

 • Jag behöver en extra tömning av min brunn/tank, eller behöver stoppa en tömning?
  Chatta med oss! Vi svarar gärna på dina frågor. Du kan även kontakta vår kundservice på 0533-68 15 89, eller skicka e-post till: varenhallning@saffle.se. För att du ska få ordinarie pris på denna tömning måste beställning ske senast två veckor före varje tömning.

 • Vad ska jag tänka på inför min slamtömning?
  Se vår checklista

 • Byte till lättare brunnslock
  Kontakta valfritt företag för rådgivning
  I vår checklista kan du läsa om vad som krävs


 • På Naturvårdsverkets hemsida hittar du mer information om små avloppsanläggningar


 Här hittar du taxan för slamtömning

Information till dig med enskilt avlopp pdf (pdf 325 KB)

Kundtjänst VA-renhållning

Telefontid vardagar mellan 09.30-12:00

Telefon: 0533-68 15 89
E-post: varenhallning@saffle.se

Kom ihåg att du även kan chatta med oss!

Journummer slamtömning: Ulvsby miljö/UTAB AB 010-45 59 151  

Gäller vardagar efter 16:00, samt fredag efter klockan 16:00 - måndag 07:00.

Renhållningsföreskrift Avfallsföreskrift pdf (pdf 135 KB)
I detta dokument hittar du hur din slamtömning sker efter 1 januari pdf (pdf 427 KB)

 

Sidan uppdaterades 2024-01-15

Synpunkter på sidan?